Afghanistan stoppade Sveriges utvisning av småbarnspappa

Av | 9 juni 2017

Den 30 maj försökte gränspolisen tvångsutvisa en afghansk man vars familj bor i Sverige. Han flögs till Kabul men släpptes inte in i landet. De afghanska myndigheterna tyckte att det var olämpligt att splittra mannens familj och han fick återvända till Sverige.

  • Artikeln fortsätter på Facebook
  • Blankspots journalistik görs tillsammans med dig. Om du vill bidra med din kunskap och dina idéer, gå med i Facebookgruppen som finns för reportageserien och följ arbetet bakom kulisserna.
  • Till gruppen om Afghanistan

Den uppmärksammade utvisningen av 10 afghaner den 30 maj gick inte helt som planerat. En av de utvisningshotade sattes aldrig på planet på grund av ny en asylprövning och en annan släpptes inte in i Afghanistan. Av Kriminalvårdens så kallade verkställighetsrapporter från tvångsutvisningen framgår det att bara åtta personer överlämnades till afghansk polis på flygplatsen i Kabul.

Den person som stoppades vid gränsen är en småbarnspappa som har fått avslag på sin asylansökan. Resten av hans familj har dock fått uppehållstillstånd och bor i Örebro. I verkställighetsrapporten från utvisningen skriver den medföljande bevakningspersonen från kriminalvården så här:

”Dessvärre godkände inte afghanska myndigheter klienten och hänvisade till att man splittrar familjer. Klienten har fru och barn kvar i Sverige.”

Av denna anledning fick mannen flygas tillbaka till Sverige och har nu släppts från Migrationsverkets förvar.

Mannens juridiska ombud, Charlotta Lagnander påpekar att det saknas en utvisningsdom i detta fall och att hennes klient inte utgör någon form av säkerhetshot. Ändå försökte de svenska myndigheterna separera honom från hans fru och barn.

– Jag är tacksam för att de afghanska myndigheterna gjorde en annan bedömning än Sverige och att de satte barnen och familjen i första rummet. Jag tycker att det är klokt av Afghanistan att följa barnkonventionen. Annars brukar det ju vara Sverige som slår sig för bröstet och alltid sätter barnen i första rummet, säger hon.

Småbarnspappan skulle ha tvångsutvisats redan den 29 mars, men kom då aldrig på planet eftersom han inte hade fått några resehandlingar från Afghanistan. Enligt Charlotta Lagnander tyckte de afghanska myndigheterna redan då att det var olämpligt att splittra familjen genom att utvisa honom. Därför ville de inte utfärda några resehandlingar.

Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty International, anser att det återvändandeavtal som finns mellan Sverige och Afghanistan är väldigt tydligt när gäller att undvika familjesplittring.

I avtalet står det bland annat att Sverige ska ”göra sitt yttersta för att se till att familjer återsänds tillsammans och att ofrivillig familjesplittring undviks.”

– Amnesty är kritiska till familjesplittring generellt sett och vi anser inte att någon ska utvisas med tvång till Afghanistan, säger hon med reservation för att hon inte känner till omständigheterna i just detta fall.

Blankspot har försökt få en kommentar från Migrationsverket men de hävdar att ansvaret ligger hos gränspolisen som skötte utvisningen. Blankspot har även sökt ansvarig hos gränspolisen men utan framgång.

Av | 9 juni 2017

Utan dig – ingen journalistik

Genom att stödja oss ekonomiskt ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli supporter! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Rapport från reportageresan till Afghanistan

Just nu är journalisten Göran Engström i Afghanistan för att skildra situationen i landet och hur det det går för några av de som utvisades 2016.

Krönika: Stöd fortsatt bevakning av Afghanistan

"Idag fick jag mitt visum, och om allt går som det ska åker jag om några veckor. Jag hoppas få möjlighet att träffa flera av dem jag skrivit om förut, för att se hur de klarar sig", skriver Göran Engström i denna krönika.

Stening hotar barnfamilj vid utvisning

Mohammad Sharifi och Hamideh Ahmadi gifte sig mot sina föräldrars vilja. Nu riskerar de unga föräldrarna att stenas om Migrationsverket inte ändrar sitt utvisningsbeslut i sista stund. Det menar familjens advokat. – De riskerar att utsättas för förföljelse, hot och i värsta fall att de mördas. Och vad händer då med barnen? De är födda i Iran och Sverige och har inget nätverk i Afghanistan, säger Therése Fraenkel.

FN: 2018 värsta året som dokumenterats för civila i Afghanistan

Antalet civila dödsfall i kriget i Afghanistan nådde den högsta nivån som någonsin dokumenterats förra året, meddelar FN i en ny rapport.