Afghanistan vice flyktingminister fortsätter att vädja om att utvisningarna ska avbrytas

Av | 2 augusti 2017

Afghanistans vice flyktingminister Dr Alema hoppas att de europeiska länderna avbryter deportationerna och omvärderar säkerhetssituationen i landet. Tills dess ska en ny policy förbättra mottagandet av utvisade.

  • Artikeln fortsätter på Facebook
  • Blankspots journalistik görs tillsammans med dig. Om du vill bidra med din kunskap och dina idéer, gå med i Facebookgruppen som finns för reportageserien och följ arbetet bakom kulisserna.
  • Till gruppen om Afghanistan

Afghanistans flyktingministrar gick i våras ut med en direkt vädjan om att stoppa utvisningarna av afghanska flyktingar. Bakgrunden var att landet saknade kapacitet att ta emot dem på ett humant sätt.

När Blankspot möter vice flyktingministern Dr Alema på hennes kontor i Kabul står hon fast vid sin vädjan.

– Vår önskan är att våra internationella partners, särskilt de länder som samarbetar med Afghanistan, avbryter utvisningen av afghaner till deras hemland på grund av de rådande omständigheterna och att de omvärderar situationen i Afghanistan, säger Dr Alema.

Sedan Alema vädjade till omvärlden i våras har stora flyktingströmmar fortsatt att komma från grannländerna Iran och Pakistan.

– Tyvärr är Afghanistan för närvarande en politiskt bräcklig stat. Rapporter från organisationer som UNAMA och människorättsorganisationer visar att många civila offer krävts i den nuvarande afghanska konflikten. Afghanistan är ett land i strid, i en kamp mot tjugo terroristgrupper. Händelsen nära den tyska ambassaden i Kabul den 31 maj, visar i vilken utsträckning civila skadas och dödas. Afghanistan är för närvarande inte säkert.

Människor springer efter att bomber detonerad vid begravningen för en av de som omkom vid terrorattentatet den 31 maj.

Dr Alema välkomnade mot den bakgrunden den tyska regeringen tillfälliga stopp av utvisningar och den pågående utredningen i Tyskland där man utvärderar situationen i landet.

– Jag tror att om andra länder också avbryter utvisningarna och omvärderar situationen kommer det att bli det bästa, med hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Det kommer också att vara gynnsamt för Afghanistan och för respektive avsändarland.

Är Afghanistan i kontakt med den tyska regeringen om den här omvärderingen?

– Tysklands kansler Angela Merkel har meddelat att säkerhetssituationen i Afghanistan kommer att utvärderas. Vi väntar på resultatet och hoppas att utvisningarna kommer att avbrytas. För tillfället kan jag inte ge dig några detaljer.

Vad exakt är hindret för utvisning av afghaner? Du sa att Afghanistan inte är säkert, men vilka är de specifika orsakerna till att afghanerna inte ska deporteras till sitt hemland, enligt den afghanska regeringen?

– Afghanistan är för närvarande i ett tillstånd där vi vill be våra partnerländer att ompröva situationen i landet och att fortsätta den pågående processen med hänsyn tagen till vår situation och kapacitet, säger Dr Alema.

Under våren kunde man läsa att Afghanistan var på väg att riva upp överenskommelsen ”The Joint Way Forward” som undertecknades med Europeiska Unionen och ligger till grund för utvisningarna. Men det rörde sig om missförstånd, menar Alema.

– Deklarationen gäller och kommer att gälla tills Afghanistan eller den Europeiska Unionen meddelar att den ska upphävas och så har inte skett.

Var sjätte månad möts Europeiska Unionen och berörda myndigheter i Afghanistan för att diskutera arbetet.  Nästa uppföljningsmöte är planerat till oktober.

Läget i Afghanistan inte är lämpligt för återvändande menar vice flyktingminister Alema och hoppas att de länder de har avtal med ska ta hänsyn till det.

Dr Alema berättar att under veckans alla dagar anländer deporterade från olika europeiska länder till flygplatsen i Kabul.

En majoritet återvänder frivilligt efter att fått avslag på sina asylansökningar i tre instanser – andra utvisas med tvång i chartrade plan. Afghanistan har under många år tagit emot utvisade men sedan avtalet med EU i oktober 2016 så är det enligt Dr Alema just reglerandet av tvångsutvisningarna som skiljer den nuvarande överenskommelsen från tidigare.

Men Dr Alema poängterar också att det i deklarationen finns ett fokus på frivillighet.

– Det står att frivilligt återvändande bör prioriteras. Det finns också en enighet om att återvändandet ska ske gradvis, vilket innebär att afghanerna inte ska skickas tillbaka i stora grupper. En annan viktig fråga är att Afghanistans kapacitet ska övervägas och att hänsyn ska tas till människors värdighet. Det sägs också att särskild uppmärksamhet ska ges till familjeåterföreningar, vilket innebär att familjeseparationer bör förebyggas, säger Dr Alema.

Lång kö utanför Afghanistans ambassad på Lidingö i Stockholm.

Samtidigt är hon tydlig med att de som väl deporteras fått sin sak prövad i tre juridiska instanser och inte ansetts ha asylskäl. Efter det så har också deras nationalitet bekräftas av den afghanska ambassaden i respektive land.

– Våra ambassader kontrollerar om de verkligen är afghaner. Anledningen till detta är att iranier eller pakistanier ibland har ansökt om asyl och identifierat sig som afghaner. Sedan har de deporterats till Afghanistan och detta har orsakat huvudvärk för oss, för dem, och för de länder som skickat hit dem. Därför har denna fråga tagits på allvar.

Efter att nationaliteten bekräftats så utvisas de med afghanska id-handlingar. Men det finns undantag.

– Länderna är också överens om att i de fall där den afghanska regeringen inte kan utfärda ett afghanskt pass – inom en viss tidsperiod – kan de komma att få ett Laissezpasser dokument, av deportationslandet.

Deporterade som har anlänt till Afghanistan hävdar ofta att de inte har fått någon hjälp eller att ingen berättat någonting för dem. Ofta verkar det också som att de inte alls förstår processen för återvändande. Vissa hävdar att ingen möter upp dem på flygplatsen. Andra säger att den enda hjälpen är mat och logi i några dagar, men att de annars står utan någonting? Är flyktingministeriet medvetet om sådana problem? Och om så är fallet, vidtar ni några åtgärder i detta avseende?

– Vi är medvetna om att det finns vissa problem. Först och främst är kollegor från vårt ministerium på flygplatsen när de återvändande anländer. De registrerar dem och tar emot dem tillsammans med kollegor från IOM. Återvändande som vill resa vidare till provinser, men som inte kan ta sig dit, får komma till ett gästhus som drivs av ministeriet med stöd av IOM. De kan stanna där och senare få biljetter för vidare resa med flyg eller bil till sin provins.

Dr Alema medger att det finns stora utmaningar för att kunna ge de återvändande – och på sikt deras barn – arbete, boende och utbildning.

– Svårigheter finns. Men vi arbetar för att lösa dessa. Femton ministerier och sju oberoende kommissioner har utarbetat en policy och en handlingsplan, inte bara för återvändande från Europa, utan även från Iran och Pakistan samt för internflyktingar.

Den nya handlingsplanen består av åtta delar. Arbetet påbörjas med registreringen och fortsätter med utbildning, socialhjälp, hjälp till boende, hjälp med att få ett id-dokument, och slutligen hjälp med att hitta ett arbete.

– Detta program är färdigt. För närvarande är det bara att besluta i vilken utsträckning budgeten ska finansieras av den afghanska regeringen och i vilken utsträckning det ska finansieras av donatorer. Så snart detta är klart, kommer denna handlingsplan att genomföras, säger Dr Alema.

Fotnot: I intervjun kallar viceministern det dokument som undertecknats mellan EU och Afghanistan om utvisningarna för en ”deklaration”. I Sverige har det oftast omnämnts som ett ”avtal” – orsaken till hennes ordval är internt afghanskt, då ett avtal kräver parlamentets godkännande, vilket inte är fallet med det undertecknade dokumentet om utvisningarna. 

Av | 2 augusti 2017

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Från hopp till förtvivlan – Dagbok från Kabul vecka 25

Flera parlamentariker kallar nu fredsprocessen för ett misslyckande och menar att den första tidens hopp nu förvandlats till förtvivlan.

”Kö till kyrkogården i Kabul” – Dagbok från Kabul vecka 24

Afghanistans sjukhus har inte plats för de som blir sjuka av viruset. Inte heller kyrkogårdarna.

”Livet blir aldrig detsamma” – Dagbok från Kabul vecka 19

Ni kanske tänker att detta var ännu ett attentat i Kabul, där det sker så ofta. Vi som bor här ser det inte så. Detta var något oerhört, skriver Mohammad i veckans dagbok.

Attack på förlossningsklinik i Kabul

Sjukhuset i Dasht-e-Barchi attackerades i dag av beväpnade män. Minst 13 personer har dödats, varav två var spädbarn.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.