Stakston: Data i folkhälsans tjänst riskerar bli osund övervakning

Av | 26 mars 2020

Vårdsektorn har länge brottats med hur hälsodata ska användas på ett integritetsfullt sätt. Coronaviruset har ändrat ekvationen, till individens nackdel.

  • Artikeln fortsätter på Facebook
  • Blankspots journalistik görs tillsammans med dig. Om du vill bidra med din kunskap och dina idéer, gå med i Facebookgruppen som finns för reportageserien och följ arbetet bakom kulisserna.
  • Till gruppen om Sverige

Coronapandemin och det efterföljande allvarliga hälsoläget leder till en mängd hårda inskränkningar av människors liv av regeringar över hela världen. Tanken bakom åtgärderna är att minska eller sakta ner spridningen av viruset får att rädda liv.

Många av åtgärderna begränsar hur man får röra sig i en region och i hur stora grupper man får mötas. Även karantän används som en effektiv komponent för att minska en överbelastningen av vården och för att skydda de äldre.

Parallellt med införandet av dessa åtgärder behövs fakta om var de smittade finns och kunskap om hur de blev smittade: viktig kunskap för att kunna förstå och förutspå utvecklingen.

Här är digital teknik ett oerhört värdefullt verktyg och datan som samlas in en framtida guldgruva.

Men det innebär också att det inte bara är snabba grundlagsändringar – eller hastig utfärdade undantagstillstånd – som kan missbrukas av regeringarna. Särskilt i länder där det redan finns auktoritära drag öppnar sig nu en helt ny spelplan i det allmänna kaoset där användares data kan användas för mer än att stoppa själva viruset.

Det massiva användandet av ny teknik för att spåra smittade och deras rörelsemönster och liv kan potentiellt sett vara mycket allvarligt för våra demokratier om man inte kan skydda människors personliga integritet.

Få hinner nu med att göra de nödvändiga konsekvensanalyser som behövs. Telefonoperatörers data om människors rörelsemönster ligger nära tillhands att använda. Ivern att förhindra spridningen är stor och om den digitala tekniken kan användas för att spåra smittan upplevs det för många som fullständigt rätt väg att gå.

Men vi börjar också se ett mönster där global rädsla är en effektiv skyddsmantel för snabba, oetiska och/eller osäkra datainsamlingar. Insamlingar som ger regimer enorma mängder sparad data om användarnas rörelsemönster, allmäntillstånd och sociala rutiner.

Israels premiärminister Netanyahu ser ut att vara en i mängden av världsledare som nu passar på – i tider av oro – att utöka sin egen makt. Den planerade korruptionsrättegången mot premiärministern skjuts också upp på grund coronaviruset och smittorisken.  Vid sidan av åtgärder som påverkar parlamentets makt eller rättssäkerheten använder man sig också av mobilspårning och andra övervakningsmetoder för att spåra smittade.

I Israel har en nödåtgärd implementerats för att spåra användares mobildata och på så sätt punktmarkera misstänkta smittade personer. Tekniken används för att kontrollera så att de misstänkt smittade inte bryter mot karantänsreglerna.

Data som sedan kan användas för att varna andra om att de varit i närheten av smittade personer. Denna åtgärd tillsattes under ett sammanträde en natt och utan parlamentets godkännande. Invånare i Israel som ej kände till den här nödåtgärden förvånades när de plötsligt fick sms som informerade dem om att de varit i områden där de kunnat komma i kontakt med en smittad person.

De smittade i Israel övervakas också dygnet runt med både bild och ljud. Det görs med hänvisning för att deras allmäntillstånd ska kunna följas men har väckt kritik eftersom det inte bara gäller dem som får intensivvård. Hälsoministern kommenterar det med att det är en åtgärd för att minimera vårdpersonalens kontakt med de som är coronasmittade.

I Kina rullar användningen av betaltjänstappen Alipay nu ut funktioner för att mäta användarnas hälsostatus – innan de får åka i lokaltrafik eller handla i butiker. De visar upp en QR-kod som finns i färgerna grönt, gult och rött. Visar den grönt får du röra dig fritt, visar den gult eller rött ska du anmäla dig. Den gula eller röda koden kan betyda att man haft kontakt med en infekterad person, varit i smittodrabbade regioner eller rapporterat symptom online i något skede tidigare.

Man har som användare ingen insyn alls i hur färgkodningen går till och kan inte heller påverka utfallet.

Det har nu visat sig att en del av denna apps insamlade data skickar platsinformation och identifieringsnummer till polisen. Användarna hade ingen vetskap om detta och inte heller insyn i hur datan överhuvudtaget används eller delas vidare. Appmakarna försvarar sig med att hänvisa alla frågor till myndigheterna.

Alipay-appen används redan i drygt 200 städer i Kina och planeras nu att rullas ut i hela landet. Med dessa stora mängder av data hoppas man kunna lämna mer exakta förutsägelser om smittspridningen i de olika regionerna..

Vid sidan av detta används till exempel infraröda temperaturmätare och det redan uppbyggda övervakningssystemet där man bland annat använder sig av ansiktsigenkänning.

Så den viktiga frågan som nu behöver lyftas är huruvida vi som samhälle är villiga att ge upp all vår integritet mot skyddandet av människors hälsa? Eller ska man se delandet av den egna datan som ett bidrag till kampen mot viruset? Datadelningen kanske kan jämföras med att dela blod i katastrofsituationer?

Vi har den allmänna folkhälsan i ena vågskålen och människors globala integritet i den andra.

Just nu väger det för många enkelt över till folkhälsans fördel. Men det är också tydligt att det lätt kan bli ett farligt verktyg i händerna på regimer som redan idag utnyttjar situationen.

Många människor har de senaste veckorna upplevt en fördel med karantänlivet och det är att det sker en slags ”tvångsdigitalisering”. Man tvingas lära sig sådant som man skjutit upp och många verksamheter har utvecklat sig på rekordkort tid.  

Men datasäkerheten är inte alltid i fokus.

Samma synsätt kan appliceras på jakten på virusets död och hälsovårdens digitalisering. Det ses av många som positivt att få kontroll över vem som är smittad och inte. Man söker snabba lösningar och är beredd att avstå från den egna integriteten. Och det påverkar säkert att många redan tänker att ”äsch alla plattformar vet allt ändå”.

Men över tid är det en hållning som väldigt få medborgare i hela världen bara kan luta sig mot. Det kräver stabila demokratier och vaksamma medborgare. Det måste säkerställas att alla länders liknande initiativ redovisar hur man skyddar den personliga integriteten, hur man sparar datan, för hur länge, i vilket format och vilka som har tillgång till datan och överblick över när någon använt sig av datan.

Samtidsrelevant är också initiativ som bygger på frivillighet.

I Tyskland finns appen GeoHealth som dels följer användarnas rörelsemönster och kan varna för sannolikheten att man är smittad baserad på hur man rört sig. Om man blir smittad kan man välja att dela med sig av den egna datan de senaste 14 dagarna. Enligt appmakarna för GeoHealth garanteras användarna säkerhet. Datan lagras med blockchainteknik som gör att man garanteras sin anonymitet, datan kan inte kopplas till den enskilde individen och följer Eus datalagringsdirektiv.

I en artikel från tyska Der Spiegel beskrivs den här typen av digitala appar som en form av digitalt vaccin.

Det pågår en febril aktivitet inom hela techsektorn.

Intressant är att läsa det öppna brevet med 13 förslag signerat av framstående teknikexperter, epidemiologer och medicinskt kunniga. Tillhör du någon av dessa yrkesgrupper är du dessutom välkommen att underteckna brevet.

Dessa experters rekommendationer och förslag rör sig över hela fältet. De lyfter ansvaret hos sociala medieföretagen att säkerställa att man i första hand hittar korrekt information och blockar sådant med falsk information och kvacksalveriråd om hur man skyddar sig. Detta har ju ett stort antal techföretag nu gått samman och löst.

Man vill också hindra annonsering för de som vill tjäna pengar på människors behov av skyddsutrustning. Detta för att förhindra uppköp av stora lager av handsprit och skyddsmasker som sedan säljs för det tiodubbla priset. I det öppna brevet ingår det också uppmaningar till bolag som Lyft och Uber med råd om hur förarna bör skydda sig själva och sina kunder.

Man lägger också en stor vikt på att betona att samtliga plattformar som underlättar hemmaarbete bör överväga att ge rabatter eller erbjuda sina tjänster gratis. Detta innefattar också rådgivning kopplat till isolering och depression online. Man lyfter också fram vikten av att inte använda touchscreens under den här smittofasen.  

Och självfallet rör ett av förslagen i Tech vs Covid 19 om en säker opt-in lösning för kontaktspårning.

Hur digital teknik används under den här krissituationen kräver aktiva medborgare, frivilligorganisationer specialiserade på mänskliga rättigheter och medier som snabbt kan agera när förslag läggs fram. Det måste säkerställas att datan inte hamnar i händerna på regimers säkerhetstjänster. Och det behöver inte handla enbart om data i händerna på auktoritära regimers säkerhetstjänster.

Med kontaktspårningsappar är det enkelt att se framför sig situationer med folkdomstolar som fångar in och stigmatiserar människor i smittohärdar.  

Rädslan i jakten på viruset är en farlig kraft.

Vill du läsa mer? Se dessa länkar som nämns i texten:

Coronavirus: Israel enables emergency spy powers

China Coronavirus surveillance

Israeli Hospitals Video-Surveil Covid-19 Patients Around the Clock

Elektronische impfung

European mobile operators share data for coronavirus fight

Kontaktspårning

13 things tech companies can do to fight coronavirus

Budskapet: Var vaksam i sociala medier

Av | 26 mars 2020

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Rättegången som avgör Etiopiens framtid

Flera etiopiska oppositionspolitiker åtalades för terrorism i veckan. Blankspot var på plats i domstolen för att följa vad som utvecklat sig till en bitter politisk strid.

Nya coronaregler för Wiens restauranger

Alla gäster ska från och med idag uppge namn, telefonnummer och e-post när de äter ute. Det är Österikes senaste svar på den ökande smittspridningen.

Så drabbar viruset utbildningen för världens barn

Brit Stakston tittar närmare på två aktuella rapporter från OECD och Human Right Watch som visar hur allvarligt coronapandemin slagit mot utbildningsväsendet runt om i världen.

Pandemin tände gnistan hos belarusierna

En omtumlande vår bäddade för stort politiskt engagemang hos det belarusiska folket. Men varför reste sig medborgarna just i år? Blankspot har talat med Alesia Rudnik, ordförande i organisationen Sveriges Belarusier.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.