Forskare: Kraftigt ökad spädbarnsdöd till följd av Nepals ”lockdown”

Av | 14 augusti 2020

De negativa effekterna för barnhälsan till följd av corona-restriktionerna i Nepal har varit stora. Forskare vid Uppsala universitet har nu kunnat visa att det skett en halvering av antalet kvinnor som förlöser på sjukhus.

– Pandemin har tagit oss 20 år tillbaka i tiden när det gäller mödra- och barnhälsa i Nepal, säger Ashish KC, forskare på institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Redan tidigt under pandemin märkte sjukhus runt om i Nepal att plötsligt kom inte längre gravida kvinnor in för att föda. Ashish KC och hans kollegor som genomfört studier i landet under lång tid fick också rapporter från barnmorskor och läkare om att de fall som kom in var allt mer komplicerade. 

– Orsakerna var flera, men huvudskälet var att kvinnorna var rädda för att smittas av viruset. De var också rädda för att isoleras på sjukhuset i veckor och inte kunna resa hem igen. Det andra skälet var transporter. När landet gick in lock-down blev det svårt att ta sig till sjukhusen. 

Forskarna började detaljgranska över 20 000 förlossningar och under tiden studien pågick kunde de se hur antalet kvinnor som förlöstes vid de nio sjukhusen sjönk med hälften. Dessutom var det tre gånger ökad risk att barn som föddes på sjukhus dog under den första månaden efter förlossningen.

Det tyder också att de verkliga dödstalen var ännu högre då många nyfödda inte fick kvalificerad vård för eventuella komplikationer. 

– Vi kände direkt att vi måste berätta för omvärlden om vilka mönster vi såg så att fler kunde agera, berättar Ashish KC på telefon.

Studien som nu har publiceras i tidskriften Lancet Global Health jämför data från nio sjukhus före och efter att restriktionerna infördes 21 mars i år och enligt Ashish KC kommer det ta lång tid för sjukhuset att bygga upp förtroendet igen.

Antalet kvinnor som föder barn på sjukhus har minskat med hälften i Nepal sedan landet i mars i år införde restriktioner för att bromsa spridningen av covid-19. Foto: Srijana Sharma.

– Vi kommer inte att vara tillbaka i någon form av normalitet inom de tre till fem kommande åren. För att lindra oron som nu finns för att söka sig till sjukhus och föda kommer det att krävas stora informationsinsatser i hela Nepal av lokalsamhällena och av myndigheterna. Dessutom kommer det krävas att man löser frågan om transporter, säger Ashish KC.

De alarmerande siffrorna i Nepal tror Ashish KC att det finns mycket att lära av. Erfarenheter finns från ebolabekämpningen där också andelen som sökte vård sjönk, men till skillnad från situationen i Västafrika är Covid-19 en global företeelse och ett nytt och okänt virus.

– Det centrala för att bekämpa en pandemi är förberedelser. Att från en dag till en annan helt stänga ner ett land får som vi sett stora konsekvenser. Det måste ske gradvis och man måste fundera över effekten av att människor inte söker vård. 

För länder som Nepal med bergiga avlägsna byar och storstäder som Kathmandu tror Ashish KC att det är svårt att hitta en paketlösning som fungerar för hela landet. 

– Pandemibekämpning i dag är också en fråga om kommunikation och en lärdom är att man inte kan ha en typ av ”lock-down” för hela landet när det ser så pass olika ut på olika platser. 

Att åtgärderna som tagits för att stoppa smittspridningen av covid-19 i Nepal har lett till att andelen spädbarn som dör ökat är något som forskarna hoppas leder till eftertanke runt om i världen.

Men trots de bekymmersamma resultaten, som har vänt den tidigare positiva trenden i Nepal, finns det även positiva rapporter från de sjukhus man följt.  

– Hygienen har förbättrats på sjukhusen runt om i landet. Vid förlossningen är det viktigt med goda hygieniska förhållanden och det används mer handskar, tvättas händare oftare och vad gäller barnavården så har hud mot hud kontakten ökat mellan mammor och nyfödda samtidigt som det är fler som ammar, bägge sakerna är nyckelfaktorer för att rädda fler nyfödda, förklarar Ashish KC.

Läs hela studien här.

Av | 14 augusti 2020

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Mer från Blankspot

Allt om Coronavirus Allt om Nepal

Pandemin tände gnistan hos belarusierna

En omtumlande vår bäddade för stort politiskt engagemang hos det belarusiska folket. Men varför reste sig medborgarna just i år? Blankspot har talat med Alesia Rudnik, ordförande i organisationen Sveriges Belarusier.

Österrike: Den andra vågen är här

Antalet coronasmittade per dag når nästan samma nivåer som i mars när landet var stängt. Nyligen har ett trafikljussystem introducerats för att åskådliggöra smittoläget i varje region – men det har redan fått kritik för att förvirra mer än vägleda.

Så avslöjades de saudiska interneringscentren

Den etiopiska journalisten Zecharias Zelalem avslöjade i The Sunday Telegraph att hundratals migranter hålls inlåsta under avskyvärda förhållanden i saudiarabiska interneringscenter. Nu berättar han för Blankspot om hur det gick till.

Nu stänger Ungern gränserna – igen

Vid midnatt stänger Ungern sina gränser för turister på grund av ökad smittspridning i Europa. Men undantagen är flera.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.