Gymnasielagen får tillämpas

Av | 25 september 2018

Den nya gymnasielagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 får nu grönt ljus av Migrationsöverdomstolen.

I ett pressmeddelande skriver domstolen att  ”stadgad ordning” inte har åsidosatts.

”Jag är ofattbart lycklig över nyheten att gymnasielagen kan tillämpas. Vilken lättnad för alla oroliga utsatta unga som levt i ovisshet så länge. Äntligen!” skriver Miljöpartiets Maria Ferm på Facebook.

Lagen som innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier kritiserades av lagrådet som skrev att ”gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

Men nu skriver Migrationsöverdomstolen att regeringens beredning av lagen inte varit bristfällig och inte heller att det sänkta beviskravet gällande identitet (många av de berörda saknar id-handlingar) strider mot aktuella EU-regler.

Enligt Migrationsverket har de sedan den 1 juli fått in 9 650 ansökningar varav 1 159 ärenden har avgjorts. Antalet ärenden som nu är aktuella för prövning är 8 453.

**

Blankspot har sedan 2016 bevakat utvisningarna. I boken ”Utvisad” har vi samlat en del av reportagen. Vi visar också hur journalistik kan skapas och berikas genom att jobba medskapande. Beställ ditt eget exemplar! 

Av | 25 september 2018

Utan dig – ingen journalistik

Genom att stödja oss ekonomiskt ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli supporter! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Mer från Blankspot

Allt om Utvisningarna

Rädda Barnen larmar om situationen för utvisade

Rädda Barnen larmar i en ny rapport om en ohållbar situation för de barn och unga som återvänder från Europa till Afghanistan.

Gymnasielagen får tillämpas

Den nya gymnasielagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 får nu grönt ljus av Migrationsöverdomstolen.

Finland stoppar deportationer till Afghanistan

Efter en ny rapport från FN-organet UNHCR om Afghanistan så har nu det finska Migrationsverket stoppat alla beslut om utvisningar till det krigshärjade landet.

Krönika: Äntligen kan mitt liv börja

Ahmad Rahimi hoppades finna trygghet i Sverige – två år, ett avslag och två självmordsförsök senare intervjuade Blankspot honom. I dag fick han sitt uppehållstillstånd och skriver i en krönika om sina känslor.