Gymnasielagen får tillämpas

Av | 25 september 2018

Den nya gymnasielagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 får nu grönt ljus av Migrationsöverdomstolen.

I ett pressmeddelande skriver domstolen att  ”stadgad ordning” inte har åsidosatts.

”Jag är ofattbart lycklig över nyheten att gymnasielagen kan tillämpas. Vilken lättnad för alla oroliga utsatta unga som levt i ovisshet så länge. Äntligen!” skriver Miljöpartiets Maria Ferm på Facebook.

Lagen som innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier kritiserades av lagrådet som skrev att ”gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

Men nu skriver Migrationsöverdomstolen att regeringens beredning av lagen inte varit bristfällig och inte heller att det sänkta beviskravet gällande identitet (många av de berörda saknar id-handlingar) strider mot aktuella EU-regler.

Enligt Migrationsverket har de sedan den 1 juli fått in 9 650 ansökningar varav 1 159 ärenden har avgjorts. Antalet ärenden som nu är aktuella för prövning är 8 453.

**

Blankspot har sedan 2016 bevakat utvisningarna. I boken ”Utvisad” har vi samlat en del av reportagen. Vi visar också hur journalistik kan skapas och berikas genom att jobba medskapande. Beställ ditt eget exemplar! 

Av | 25 september 2018

Utan dig – ingen journalistik

Genom att stödja oss ekonomiskt ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli supporter! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Mer från Blankspot

Allt om Utvisningarna

Stening hotar barnfamilj vid utvisning

Mohammad Sharifi och Hamideh Ahmadi gifte sig mot sina föräldrars vilja. Nu riskerar de unga föräldrarna att stenas om Migrationsverket inte ändrar sitt utvisningsbeslut i sista stund. Det menar familjens advokat. – De riskerar att utsättas för förföljelse, hot och i värsta fall att de mördas. Och vad händer då med barnen? De är födda i Iran och Sverige och har inget nätverk i Afghanistan, säger Therése Fraenkel.

Sverige fortsatt strängast för afghaner bland EU:s största mottagarländer

Enligt ECRE, en allians av 110 icke-statliga organisationer i 41 länder, visar årets siffror att Sverige fortsatt är strängast i klassen när det kommer till att bevilja asylansökningar från afghaner.

För sjuk för att utvisas – för frisk för att få stanna

Det är inte alla gränspolisen hittar som kan utvisas. Alla försök att deportera A har misslyckats – han bedöms vara i för dåligt skick för att utvisas, samtidigt som han är för frisk för att få stanna.

Rädda Barnen larmar om situationen för utvisade

Rädda Barnen larmar i en ny rapport om en ohållbar situation för de barn och unga som återvänder från Europa till Afghanistan.