Journalistiken in i klassrummet

I detta projekt får du och dina elever möjligheten att följa journalisten Martin Schibbye i fält under en reportageresa någonstans i Afrika. Genom att följa hans arbete före, under och efter reportaget får eleverna kunskap om hur man arbetar med journalistik.

Pressfrihet, demokrati och mediekunnighet

I projektet Journalistiken in i klassrummet får elever:
• Öka sin kunskap om medias roll i demokratier.
• Öka sin kunskap om journalistikens arbetsprocess.

Och på köpet ges djupa insikter om vad konsekvensen blir om man inte är mediekritisk eller om pressfrihet inte existerar.

Så funkar det

Elever får genom ett antal moduler förslag på hur man kan arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK). Till dessa lektionsförslag får man också följa ett pågående journalistiskt arbete i realtid.

I reportagearbetet får eleverna följa demokratiaktivister på den afrikanska kontinenten. Det finns en rad länder i Afrika där folken de senaste åren gått ut i protester mot sittande regimer. Burkina Faso var först ut och inspirerade andra oppositionsrörelser i Togo, Burundi, Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville.

Historia skrivs med andra ord just nu på den afrikanska kontinenten och eleverna kommer att kunna följa denna röda tråd med demokratiaktivister genom journalistens arbete.

Genom att eleverna följer en reportageserie om demokrati i länder där demokratiarbetet pågår får de även möjlighet att reflektera över hur demokratin ser ut i Sverige. Hur fungerar medier här jämfört med där? Hur kommer det sig att en Googlesökning på ett begrepp ser helt olika ut beroende på vem som gör den och var man gör den?

Arbetet pågår en eller två terminer beroende på hur skolan väljer att lägga upp detta. Projektet startas med att reportageteamet och den som arbetar med MIK-modulerna besöker skolan. Upplägget lämpar sig val för att arbeta ämnesövergripande. Reportern återvänder sedan till skolan för en avslutande föreläsning någon månad efter att eleverna arbetat färdigt med MIK-delarna. Om man så önskar kan man då samla större delar av skolan och även bjuda in föräldrar eller en bredare allmänhet för att berätta om det gemensamma arbetet mellan elever och reportrar i fält.

Varför följa reportrar i fält?

Genom att följa reportrar i fält och samtidigt reflektera över medielandskapet i Sverige kommer eleverna att lära sig om hur medier fungerar, hur journalister arbetar och vilken roll journalistik har i en demokrati. I en tid då till och med USA:s president, en av världens mäktigaste ledare, angriper medier är detta en mycket viktig fråga.

Vilka ligger bakom projektet?

Organisationen Blankspot Projekt är en icke-statlig och religiöst och partipolitiskt obunden organisation, utan vinstsyfte. Organisationens uppdrag är att tillhandahålla kvalitetsjournalistik och öka kunskapen om journalistikens roll för demokratin och mediers roll hos allmänheten.

Organisationen startades för läsare av reportagesajten Blankspot som belyser Sveriges och världens vita fläckar. Blankspot vill genom sitt arbete visa varför journalistik behövs, varför den kostar och vilken roll den fria pressen har i demokratier. Blankspot vill också öka medvetenheten bland medborgare om vikten av journalistik. Läs mer på blankspotproject.se.

Projektet finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.