Journalistiken in i klassrummet

Med ett engagemang i detta projekt får ni ett unikt nytt sätt att arbeta med medie- och informationskunnighet samt en mängd andra kursplanemål inom svenska, samhällskunskap och språk. Ni får följa journalisten Martin Schibbye ut i fält under en reportageresa. Genom att följa hans arbete före, under och efter får eleverna kunskap om hur man arbetar med journalistik. Parallellt med detta kan ni arbeta med källkritik, pressfrihet, mänskliga rättigheter, filterbubblor och fejknyheter.

Pressfrihet, demokrati och mediekunnighet

I projektet ”Journalistiken in i klassrummet” får elever:
• Öka sin kunskap om medias roll i demokratier.
• Öka sin kunskap om journalistikens arbetsprocess.

Dessutom ges eleverna dagsaktuella insikter om varför pressfrihet är angeläget.

Genom att följa reportrar i fält och samtidigt reflektera över medielandskapet i Sverige kommer eleverna att lära sig om hur medier fungerar, hur journalister arbetar och vilken roll journalistik har i en demokrati. I en tid då till och med en av världens mäktigaste ledare förklarat krig mot medier är detta en mycket viktig fråga.

Det finns stor möjlighet att med ett realtidsexempel kunna arbeta på helt nya sätt med kursplanemål i samhällskunskap, svenska och språk.

Uppstart

Deltagande skolor börjar med en föreläsning som genomförs av Blankspot Academy. Den första lektionstimmen handlar om digitaliseringens påverkan på samhället, medierna och demokratin. Denna föreläsning ges under 2017/18 av mediestrategen Brit Stakston. Under nästa timme berättar journalisten Martin Schibbye dels om sina 438 dagar i fängelse i Etiopien dels om hur det är att arbeta som journalist. Denna introduktion avslutas med att klassen får mer information om det praktiska såsom vilket land som Martin kommer att besöka samt går med i den Facebookgruppen som er skola tilldelats. I denna kan eleverna senare följa projektet under hela samarbetet med Blankspot. Det är er direktlina till Blankspot och här kan man ställa frågor om allt man funderar över. Från allt i MIK-modulerna till reportageresan. Vi ser gärna att eleverna är aktiva i dessa grupper när det passar dem. Arbetet i Facebookgruppen kan vara en återkommande del i detta projekt när ni arbetar med det i klassrummet.

Här finns introduktionsföreläsningarna för de lärare och elever som inte kunde delta.
Del 1:Brit Stakston om digitaliseringen och medieutvecklingen:

 

Del 2:Martin Schibbye berättar om hur journalister arbetar och varför han fängslades 438 dagar för att göra sitt jobb som journalist:

Fortsättning – reportage och MIK

I vårt koncept ingår ett undervisningsmaterial bestående av ett antal moduler som innehåller förslag på hur man kan arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK). Denna mer teoretiska del kompletteras sedan med att man följer en reporter ut i fält i realtid. I reportagearbetet får eleverna följa demokratiutveckling på den afrikanska kontinenten. Det finns en rad länder i Afrika där människor de senaste åren protesterat mot sittande regimer. Burkina Faso var först ut och inspirerade andra oppositionsrörelser i Togo, Burundi, Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville.

Historia skrivs med andra ord just nu på den afrikanska kontinenten och eleverna kommer att kunna följa detta på nära håll genom journalistens arbete.

När eleverna i en stängd Facebookgrupp får följa en reportageserie om demokrati i ett land där demokratiutvecklingen pågår får de även möjlighet att reflektera över hur demokratin ser ut i sitt eget land.

  • Vad skiljer medier från varandra i Sverige och det land reportaget görs i?
  • Hur skiljer sig en Googlesökning på samma begrepp mellan individer och länder?
  • Hur fungerar demonstrationsfriheten här och där?
  • Den svenska offentlighetsprincipen – hur  funkar den och finns den i andra länder?
  • Vilka sociala medier är vanligast i det land reportaget görs?

Vårt projekt pågår en eller två terminer beroende på skolans önskemål. Upplägget lämpar sig val för att arbeta ämnesövergripande.

Vårt team återvänder sedan till skolan för en avslutande föreläsning någon månad efter att eleverna arbetat färdigt med MIK-delarna och reportaget är färdigskrivet. Om man så önskar kan man då samla större delar av skolan och även bjuda in föräldrar eller en bredare allmänhet för att berätta om det gemensamma arbetet mellan elever och reportrar i fält.

Deltagande är under denna projekttid kostnadsfri för skolor. Åtagandet skolorna gör är att de delar med sig av hur de arbetat med de olika modulerna.

Vilka ligger bakom projektet?

Organisationen Blankspot Projekt är en icke-statlig och religiöst och partipolitiskt obunden organisation, utan vinstsyfte. Organisationens uppdrag är att tillhandahålla kvalitetsjournalistik och öka kunskapen om journalistikens roll för demokratin och mediers roll hos allmänheten.

Organisationen startades för läsare av reportagesajten Blankspot som belyser Sveriges och världens vita fläckar. Blankspot vill genom sitt arbete visa varför journalistik behövs, varför den kostar och vilken roll den fria pressen har i demokratier. Blankspot vill också öka medvetenheten bland medborgare om vikten av journalistik. Läs mer på blankspotproject.se.

Projektet finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Blankspot.