Del 3. Mediekritik och källkritik

Med utgångspunkt i de medievanor som redovisats i del 1 adderas de traditionella medierna. Hur ser man på dem och vad betyder avsändaren för dem? Vad är sant och inte sant och hur kan man värdera det man möter på nätet? Vem är egentligen avsändaren och vilket ansvar har användarna för att sprida information vidare? Hur blir man en ansvarig mediekonsument?