Del 5. Fejknyheter, filterbubblor och ekosystem på nätet

Vad är en filterbubbla och finns den? Vad visar googleresultaten egentligen och hur fungerar Facebooks algoritm? Hur sprider sig konspirationsteorier? För samtliga frågor kommer eleverna att jämföra situationen i Sverige med det land teamet befinner sig.

Filterbubblan hur ny är den och hur illa är det?

Fejknyheter, Facebooks roll och filterbubblor har dominerat i samtalen om medier det senaste året.  Det beskrivs i relation till oss som använder nätet som ett självspelande piano som vi inte kan stoppa. De stora techföretagen har ett stort ansvar här men så även vi nätanvändare. Vi kan åtminstone försöka ta reda på lite mer.

Det pratas mycket om problemet med att människor inte går utanför sina egna filterbubblor längre. Med detta menas att vi i våra flöden bara ser det som vi gillar. Algoritmerna gör att det vi interagerat mest med är det vi ser allra oftast när vi loggar in.

Foto: Xerayou https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

 

Men först en fundering över filterbubbla. Nog måste den väl ändå varit jätteliten även under 60- och 70-talet? Då när det bara fanns en eller två kanaler i radio och tv, en morgontidning och sen kanske en sväng in till stan där man snackade om det som hänt. Utanför kyrkan på söndagar en gång i tiden och senare hängde man utanför affären vid stadens huvudtorg. För nog har vi alltid helst umgåtts med personer vi gillar, läst nyheter om det som intresserar oss mest och med andra ord haft en ganska få nya impulser i den vardagliga lunken.

Att gå utanför den givna ramen har alltid varit och är en fråga om bildning. Detta kan skolan och vuxenvärlden hjälpa elever med.

Copyright: <a href=’https://www.123rf.com/profile_mikdam’>mikdam / 123RF Stock Photo</a>

 

Att lära sig att söka fler perspektiv, att vilja bryta sina tankar med andra och debattera är något man kan lära sig för att man uppskattar mångfalden av ideér och perspektiv. Men man behöver tränas i det. Och  egentligen är det ju just detta som många uppskattar mer än något annat med nätet. Möjligheten att så lätt kunna gå utanför sin bubbla.

Men man måste vilja göra det. Och lära sig hur man gör det.

Men om det nu finns filterbubblor vad kan vi göra för att motverka det? Tre enkla råd som vidgar de digitala vyerna är:

  • Ha vänner som inte alltid tycker exakt som du. Med fler vänner med olika åsikter för du dagligdags fler perspektiv.
  • Gör oviktade googlesökningar och jämför sökresultaten. Det gör du genom att välja privat surfning eller liknande i webbläsaren.
  • Gör sökningar på twitter t.ex. #granskning då får du resultat som visar alla perspektiv på tv-programmet Uppdrag Granskning, inte bara åsikter du delar om ett avsnitt.

Möt Karin Linder och Per Grankvist


Under Blankspotdagen våren 2017 samtalade Karin Linder, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening och Per Grankvist, författare till bland annat essän ”En värld av filterbubblor” om hur demokratisk delaktighet och folkbildning påverkas av mediernas utveckling. Samtalet leds av Brit Stakston, Blankspot.

Deras samtal tar sin utgångspunkt i att medielandskapet blir allt mer fragmenterat och snabbrörligt. Att medier finns tillgängliga dygnet runt, och att gränsen mellan producent och konsument ibland är luddig får konsekvenser för hur människor formar sin världsbild och för hur de deltar i samhällsutvecklingen.

Karin Linder, som tidigare har arbetat som utredare för Nationell biblioteksstrategi, menar att det svenska samhället har en bra infrastruktur för att rusta medborgarna med bildning och kunskap, och att offentligt finansierad biblioteksverksamhet spelar en nyckelroll i att göra det.

– Det fina med biblioteken är att det inte är någon myndighetsstyrning. Vi går dit självmant och det är gratis. På biblioteken kan du få fler än ett svar, därav kan du dra en slutsats.

Per Grankvist, för aktuell med essän ”En värld av Filterbubblor”, berättar om olika sorters filterbubblor och om olika sätt att förhålla sig till dem.

– Filterbubblor finns, de har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Säger han och tillägger att det viktiga är att förstå att man är i en filterbubbla, och att man tar ansvar för att skaffa sig bildning och skapa sig sin egen världsbild.

Övning 1: Gör googlesökningar med Martin

Övning 2:  Mer om Google

Börja med att se videon med Andreas Ekström från TedX Oslo om sökmotorer och de sökresultat vi får.

Sökmotorer har blivit våra mest betrodda informationskällor och sanningsdomare. Men kan vi någonsin få ett objektivt sökresultat? Den svenska författaren och journalisten Andreas Ekström menar att det är en filosofisk omöjlighet. I det här tankeväckande talet uppmanar han oss att stärka banden mellan teknik och humaniora, och han påminner oss om att det bakom varje algoritm finns värderingar som ingen kod helt kan utrota.

 

Övning 3: Filterbubblor

Lästips: Per Grankvists essä ”En värld av filterbubblor”.

Alla lästips för avsnittet om fejknyheter, filterbubblor och ekosystem på nätet

”En värld av filterbubblor”, Per Grankvist

Googlekoden, Andreas Ekström

Fördjupningslitteratur:

Vad är en algoritm, KTH

To be continued

Hur gjorde ni?

Vi vill gärna veta om det här materialet var till nytta och inspirerade er för att arbeta med dessa frågor. Har ni använt någon av övningarna? Var det något som var extra intressant att arbeta med för just er klass? Eller vill ni dela med er av tips om hur ni brukar examinera och undervisa i detta ämne. Vi tar emot allt ifrån lektionsupplägg, prov och lästips. Vi vill bygga ut den här sidan med många aktuella exempel på hur skolor arbetar med frågan om filterbubblor och digitala ekosystem. Maila Lin Kleiven, [email protected]