Del 5. Filterbubblor och stängda ekosystem på nätet

Vad visar googleresultaten egentligen och hur fungerar Facebooks algoritm? Vem påverkar vad och med vilken agenda? Hur fungerar digital opinionsbildning och hur sprider sig konspirationsteorier? För samtliga frågor kommer eleverna att jämföra situationen i Sverige med det land teamet befinner sig.