Del 6. Att skapa innehåll själv och påverka

Att bli kunnig inom media handlar lika mycket om produktion som konsumtion idag. I denna del lär sig eleverna om att publicera själva. Exempel på hur vanliga medborgare har använt sina egna publiceringsverktyg för att göra sin röst hörd. Crowdfunding, crowdsourcing och fanfiction.