Del 8. Mediers roll, regelverk samt förändringen av medielandskapet som skett

Vilka är medieägarna idag och vilka alternativ till traditionella medier finns det? Vad är pressfrihet och det pressetiska regelverket? Hur ser denna utveckling ut i det land teamet befinner sig i? Hur står det till med lokaljournalistiken på den plats skolan befinner sig?