Blankspot deltar på Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping

  • 2019-11-14
  • Linköping

Runt 200 programpunkter, 500 medverkande och ett 80-tal utställarorganisationer kommer att finnas på plats under MR-dagarna för att belysa frågor som rör olika aspekter av hälsa som en mänsklig rättighet. Bland annat deltar Brit Stakston från Blankspot.