Det demokratiska underskottet och bibliotekens roll

Ett samtal om bibliotekens roll i demokratiutvecklingen.

Under Folk och kultur deltar Blankspots Brit Stakston i ett samtal om demokratin och reflekterar över utanförskap, mobilisering och biblioteket som rum för demokrati. Övriga deltagare är: Patrik Lundberg som är journalist, författare och vice ordförande i Sveriges författarförbund. I sin senaste bok  ”Berättelsen om Sverige” utser han kulturen till den femte statsmakten och i synnerhet gäller det biblioteken. Lo Claeson, bibliotekschef i Vaggeryd har en lång och bred erfarenhet av arbete med biblioteksfrågor i olika roller och funktioner. Hon reflekterar över hur bibliotekslagens uppdrag kring demokrati kan – och bör – ta sig för praktiska uttryck på varje bibliotek i Sverige.

Samtalsledare är Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län.