Folkbildarforum

Tillit, trovärdighet och transparens är viktiga grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Därför anordnar Folkbildarforum en konferens på just detta tema och Brit Stakston medverkar.

Den 20 november anordnar Folkbildarforum en konferens i Linköping på temat Tillit, Trovärdighet & Transparens.

10:05 berättar Brit Stakston om projektet Verkliga Sverige och 10:40 medverkar hon i Samtal om Samtal tillsammans med Navid Modiri, Stina Oscarson och Vidar Aronsson.