Folkomröstning i Etiopien

  • 2019-11-13
  • Sidama Zone

Etniska Sidamas krav på regionalt statsskap leder till folkomröstning i Etiopien.

Sidama-folket i Etiopien kommer hålla en folkomröstning om ökat självbestämmande 13 november. Röstar Sidama-folket för ökat självbestämmande kommer Etiopien gå från nio till tio autonoma regioner.

Med ökat självbestämmande följer att Sidama-folket kan välja sitt eget officiella språk i regionen, det kommer också leda till en ökad men fortfarande begränsad makt över beskattning, utbildning, hälsa och markadministration i regionen.

Upptakten till folkomröstningen har till viss del varit våldsam då självständighets-aktivister drabbat samman med etiopiska säkerhetsstyrkor.

Foto: Kebede Asefa