Martin Schibbye och kampen för det fria ordet

Vid sin föreläsning kommer Martin Schibbye, förutom sina egna erfarenheter från fängelset och reportagejobb, även att berätta om sin pågående reportageserie i Nils Holgerssons fotspår.

Martin Schibbye föreläser i Örnsköldsvik.