MIK för ökad jämställdhet

Brit Stakston medverkar på seminariet ”MIK för ökad jämställdhet”. Seminariet kommer handla om den ojämlika tillgången till information som existerar runt om vår värld mellan könen och hur detta påverkar individens förmåga att ingå i samhällsdebatten.

Foto: Länsbiblioteket i Västerbotten