Om Blankspots skolprojekt på skolkonferens

Under ett års tid har elever från ett 20-tal skolor fått ett nytt sätt att arbeta med medie- och informationskunnighet i praktiken.

Elever har fått följa reportrar ut i fält under ett reportagearbete. Genom att följa arbetet före, under och efter får eleverna detaljkunskap om hur man arbetar med journalistik. Samtidigt arbetar eleverna också med frågor om digitalisering, källkritik, pressfrihet, mänskliga rättigheter, filterbubblor, nätintegritet och fejknyheter.

Martin Schibbye föreläser om Blankspots skolprojekt under rubriken: ”Skrivande för samhällsengagemang” på en konferens för svensklärare på gymnasiet.