Vad vet vi om svensk slavhandel?

  • 2019-10-09
  • Länsstyrelsen i Göteborg

Martin Schibbye föreläser hos Länsstyrelsen i Göteborg utifrån sin magisteruppsats i ekonomisk-historia om den svenska kolonin i Västindien. Evenemanget är en del av temaveckan:”Västsverige mot rasism”.