Del 5. Filterbubblor och ekosystem på nätet

Vad är en filterbubbla och finns den? Vad visar googleresultaten egentligen och hur fungerar Facebooks algoritm? Hur sprider sig konspirationsteorier? För samtliga frågor kommer eleverna att jämföra situationen i Sverige med det land teamet befinner sig.

Filterbubblan hur ny är den och hur illa är det?

Fejknyheter, Facebooks roll för att sprida dem och filterbubblor har vi hört mycket om de senaste åren.  Det beskrivs ofta som om det är ett självspelande piano som  inte går att stoppa. De stora techföretagen har ett stort ansvar här men så även alla som använder nätet. Vi kan åtminstone försöka ta reda på lite mer om hur det fungerar och varför jag ser det jag ser i mitt flöde.

Det pratas om problemet med att människor inte går utanför sina egna filterbubblor längre. Med detta menas att vi i våra flöden bara ser det som vi gillar. Algoritmerna gör att det vi interagerat mest med är det vi ser allra oftast när vi loggar in.

Foto: Xerayou https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

 

Men först en fundering över filterbubbla. Nog måste den väl ändå varit jätteliten även under 60- och 70-talet? Då när det bara fanns en eller två kanaler i radio och tv, en morgontidning och sen kanske en sväng in till stan där man snackade om det som hänt. Utanför kyrkan på söndagar en gång i tiden och senare hängde man utanför affären vid stadens huvudtorg. För nog har vi alltid helst umgåtts med personer vi gillar, läst nyheter om det som intresserar oss mest och med andra ord haft en ganska få nya impulser i den vardagliga lunken. Är man aktiv twitteranvändare ser man sällan andras åsikter än de man följer såvida man inte aktivt söker efter dem. Vi följer människor vi gillar och sociala medier som Facebook och Twitter låter oss se mer av det vi verkar gilla. Detta blir själva definitionen av en filterbubbla.

Att gå utanför den givna ramen är en fråga om bildning. Detta kan och ska skolan och vuxenvärlden hjälpa elever med varje dag. Bildning handlar om att stöta och blöta idéer och perspektiv med varandra. Osanning möter sanning i samtal med varandra och den egna och andras kunskap adderas.

Copyright: <a href=’https://www.123rf.com/profile_mikdam’>mikdam / 123RF Stock Photo</a>

 

Att lära sig att söka fler perspektiv, att vilja bryta sina tankar med andra och debattera är något man kan lära sig för att man uppskattar mångfalden av ideér och perspektiv. Men man behöver tränas i det. Och  egentligen är det ju just detta som många uppskattar mer än något annat med nätet. Möjligheten att så lätt kunna gå utanför sin bubbla.

Men man måste vilja göra det. Och lära sig hur man gör det.

Men om det nu finns filterbubblor vad kan vi göra för att motverka det? Tre enkla råd som vidgar de digitala vyerna är:

  • Utöka ditt nätverk. Ha även digitala vänner som inte alltid tycker exakt som du. Med fler vänner med olika åsikter får du dagligdags fler perspektiv.
  • Gör oviktade googlesökningar och jämför sökresultaten. Det gör du genom att välja privat surfning eller liknande i webbläsaren.
  • Gör sökningar på twitter t.ex. #granskning då får du resultat som visar alla perspektiv på tv-programmet Uppdrag Granskning, inte bara åsikter du delar om ett avsnitt.

Möt Karin Linder och Per Grankvist


Under Blankspotdagen våren 2017 samtalade Karin Linder, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening och Per Grankvist, författare till bland annat essän ”En värld av filterbubblor” om hur demokratisk delaktighet och folkbildning påverkas av mediernas utveckling. Samtalet leds av Brit Stakston, Blankspot.

Deras samtal tar sin utgångspunkt i att medielandskapet blir allt mer fragmenterat och snabbrörligt. Att medier finns tillgängliga dygnet runt, och att gränsen mellan producent och konsument ibland är luddig får konsekvenser för hur människor formar sin världsbild och för hur de deltar i samhällsutvecklingen.

Karin Linder, som tidigare har arbetat som utredare för Nationell biblioteksstrategi, menar att det svenska samhället har en bra infrastruktur för att rusta medborgarna med bildning och kunskap, och att offentligt finansierad biblioteksverksamhet spelar en nyckelroll i att göra det.

– Det fina med biblioteken är att det inte är någon myndighetsstyrning. Vi går dit självmant och det är gratis. På biblioteken kan du få fler än ett svar, därav kan du dra en slutsats.

Per Grankvist har skrivit essän ”En värld av Filterbubblor” och uppföljaren ”Den stora bubblan” och berättar om olika sorters filterbubblor och om olika sätt att förhålla sig till dem.

– Filterbubblor finns, de har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Säger han och tillägger att det viktiga är att förstå att man är i en filterbubbla, och att man tar ansvar för att skaffa sig bildning och skapa sig sin egen världsbild.

Övning 1: Gör googlesökningar i realtid med journalisten i fält

Under reportageresan kan ni enas om vissa googlesökningar som journalisten gör i fält och ni gör de samma från Sverige. Hur skiljer sig resultaten åt och varför. Och hur skiljer sig dina resultat från dina vänners? Och vad är egentligen algoritmer.

Övning 2:  Mer om Google

Börja med att se videon med Andreas Ekström från TedX Oslo om sökmotorer och de sökresultat vi får och diskutera det han berättar om.

Sökmotorer har blivit våra mest betrodda informationskällor och sanningsdomare. Men kan vi någonsin få ett objektivt sökresultat? Den svenska författaren och journalisten Andreas Ekström menar att det är en filosofisk omöjlighet. I det här tankeväckande talet uppmanar han oss att stärka banden mellan teknik och humaniora, och han påminner oss om att det bakom varje algoritm finns värderingar som ingen kod helt kan utrota.

Övning 3: Filterbubblor

Filterbubblan.se är en tjänst som låter dig se hur olika debatten låter i de tre ideologiska filterbubblor som präglar svensk inrikespolitik, från vänster till höger ser ut.  Läs gärna avsnittet ”Om filterbubblan.se” där det finns svar på vanliga frågor om filterbubblor.

Gör en sökning och jämför flödet mellan de tre ideologiska filterbubblor som tjänsten gestaltar.

I den rödgröna filterbubblan finns många åsikter som förknippas med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet. I den grönblå bubblan finns huvudsakligen åsikter som förknippas med Centern och Liberalerna. I den blåblåa bubblan hittar man flest åsikter som påminner om de från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Hur gjorde ni?

Vi vill gärna veta om det här materialet var till nytta och inspirerade för er att kunna arbeta med medie- och informationskunnighet. Vilka övningar och lästips hade ni nytta av? Var det något som var extra intressant att arbeta med för just er klass?

Dela också gärna med er av tips om hur ni brukar examinera och undervisa i detta ämne. Allt från lektionsupplägg, prov och lästips så kan vi bygga ut de här sidorna med många aktuella exempel på hur skolor arbetar med MIK-frågor. Maila Brit Stakston, [email protected]