Myndigheter ignorerade riskerna med PFAS

Av | 21 november 2019

Sveriges Radio kunde tidigare i veckan rapportera att Försvarsmakten och Kemikalieinspektionen känt till riskerna med PFAS-haltigt brandsläckningsskum långt före föroreningarna upptäcktes.

  • Artikeln fortsätter på Facebook
  • Blankspots journalistik görs tillsammans med dig. Om du vill bidra med din kunskap och dina idéer, gå med i Facebookgruppen som finns för reportageserien och följ arbetet bakom kulisserna.
  • Till gruppen om Sverige

PFAS-utsläppen från militära brandövningsplatser pågick runtom i landet i flera decennier och Försvarsmakten har länge vidhållit att man följde anvisningar, lagar och regler för användning av brandskummet.

Men i Sveriges Radios Kalibers granskning framgår att Försvarsmakten haft tillgång till information som varnar för användning i nära anslutning till ytvatten- och grundvattensystem och att myndigheten inte reagerade på tidiga upptäckter av PFAS-förorening.

Vid före detta F14 i Halmstad upptäckte man förhöjda värden högfluorerade ämnen i grundvatten i anslutning till brandövningsplatser 2008 och 2009. Trots denna varningssignal undersöktes inte andra riskplatser som Uppsala och Kallinge.

Vid F17 i Kallinge framgår det i Kalibers granskning att Försvarsmakten 2011 protokollfört behovet att provta bland annat mark- och grundvatten på området för PFAS. En sådan undersökning genomfördes aldrig och istället var det Länsstyrelsen som upptäckte föroreningarna 2013.

Redan 1984 påvisades det högfluorerade ämnet PFOA i dricksvatten i USA och 1997 detekteras PFAS i grundvatten i anslutning till militära brandövningsplatser i USA.

Enligt Kalibers granskning tog amerikanska myndigheter kontakt med Kemikalieinspektionen 2000 och varnade för PFAS. Trotts varningarna låg fokus från svenskt håll till en början bara på ytvatten. Föroreningsfaran för mark- och grundvatten förbisågs och började nystas upp först ett decennium senare.

Organisationen Aktion Rädda Vättern välkomnar Kalibers granskning av Försvarsmaktens handlande i Kallinge men påpekar att problemet finns på fler platser i landet.

– Även på flera andra ställen i Sverige har försvaret övat brandsläckning med PFAS-skum, säger Lisa Lennartsson, ordförande i Aktion Rädda Vättern.

Lisa Lennartsson tycker inte att myndigheterna tar sitt ansvar och menar att det ofta faller på lokala föreningar och enskilda personer att motarbeta föroreningsproblematiken.

På Blankspot har vi tidigare uppmärksammat PFAS-konflikten i Uppsala, där kommunen tagit rättslig strid mot Försvarsmakten kring PFAS-sanering.

”Reservhuvudstaden” Karlsborgs militära flygplats ligger i nära anslutning till Vättern och grundvattnet har så höga halter som 2 300 000 ng/liter PFAS uppmätts. Riktvärdet för grundvatten är 90 ng/l.

Inga saneringsåtgärder har vidtagits av Försvarsmakten vid Karlsborg. Istället vill man öka flygplatsens kapacitet och renovera för mer flyg. Även i Uppsala vill man utvidga den PFAS-beroende verksamheten. Tillsvidare råder ett tillfälligt stopp för renoveringsplanerna i Karlsborg tills Statens geologiska institut yttrat sig till miljödepartementet.

– Vi hoppas att media inte blundar för det som pågår just nu. Vi hoppas att Kaliber följer upp sitt program med en del två, där förhållandena på Karlsborgs militära flygplats redovisas, säger Lisa Lennartsson. Vi tycker också att övriga medier bör finna ett intresse i att följa upp detta. Det vore hemskt om vi ska behöva höra ett radioprogram om sex år där grävande journalister undrar hur det kom sig att Karlsborgsskandalen tystades ner?

Av | 21 november 2019

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Mer från Blankspot

Allt om Sverige Allt om vatten

Stakston: Den perfekta sexköparen

En framgångsrik man med såväl inslag av våldsamhet i sin bakgrund som en väldokumenterat sunkig och daterad kvinnosyn blev den perfekta sexköparen för aktivister att spinna kring.

Ny vecka. Nu släpper vi Paolo.

Paolo Roberto köper sex i en lägenhetsbordell på torsdagskvällen. Händelsen ger vid sidan av frågan om sexköp en dyster inblick i opinionsbildning och den nya medielogiken. Och återigen blir det bekymrande tydligt att så många inte förstår vad journalistik är. Det skriver mediestrategen Brit Stakston i en analys.

Därför är det viktigt att intervjua förövare

En namninsamling vill stoppa sändningen av Jenny Strömstedts intervju med Paolo Roberto. Men är det inte just förövarna vi behöver höra och ställa till svars, frågar sig Martin Schibbye i en krönika.

Stakston: Vi måste stå emot coronatröttheten

Nu när läsarna börjat tröttna på nyheter om pandemin behöver medierna lyfta blicken, och höja nivån.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.