Öppet brev till migrationsminister Fritzon

Av | 24 september 2017

Heléne. Gratulerar till ditt nya jobb. Medan du stod i talarstolen i riksdagen häromveckan och debatterade ensamkommande unga, befann jag mig på Migrationsverket i Hallonbergen. Min hustru och jag hade följt 18-åriga A dit på ett så kallat återvändandesamtal.

A är född och uppvuxen i Afghanistan och var 15 när han sensommaren för två år sedan kom ensam över bron från Danmark. Det hade tagit honom nästan ett år att ta sig hit, ofta till fots och med långa stopp för att under svåra förhållanden arbeta och tjäna pengar i Iran och i Turkiet.

I somras fick han det slutliga avslaget på sin ansökan om asyl och han måste lämna Sverige inom de närmaste månaderna. Det var därför han hade kallats till Migrationsverket den här soliga onsdagen för ett möte med en handläggare som ska se till att beslutet att utvisa honom verkställs.
A var beredd på att mötet skulle innebära en svår balansgång mellan hans självklar strävan att stanna i landet och det nödvändiga i att visa samarbetsvilja och respekt för lagar och myndighetsbeslut.
Verkar han inte tillräckligt samarbetsvillig kan handläggaren fatta beslut om att låsa in honom på något av Migrationsverkets förvar i väntan på utvisning.

I riksdagen höll du ditt inledande anförande och sa att ”den som får avslag på sin ansökan måste såklart återvända”.
Samtidigt i Hallonbergen gick A upp för trappan till andra våningen i de myndighetsbleka lokalerna, till ett trångt rum med utsikt över en bensinstation.
Där fick han detaljerade instruktioner om att åka till Afghanistans ambassad på Lidingö och skaffa de resehandlingar som Migrationsverket behöver för att kunna sätta honom på ett flyg tillbaka till det land som han flytt ifrån.


Det här är utdrag ur samtalet, ord för ord:
”Du gör så här att du går dit till Lidingö”, sa handläggaren. ”Jag har adressen här, och så visar du upp det här papperet. Du ska även få foto. Och så säger du: ’jag vill åka hem’. Sen gör de bedömningen om du ska ha en tillfällig resehandling eller inte.”
Handläggaren uttalade ”jag vill åka hem” med konstlat eftertryck och fortsatte:
”Men Migrationsverket är medvetet om att ambassaden där, afghanska ambassaden, de utfärdar ingen resehandling om de ser en liten tvekan hos personen. Det vill säga om du går dit och säger ’ja, jag vill åka hem’ och så där. Då känner de att du inte vill och de vägrar att upprätta en sådan resehandling till dig.”
”Ja, jag vill åka hem” uttalades lika konstlat, men på ett lidande och ynkligt sätt.
Jag bad handläggaren beskriva närmare hur A förväntas agera på ambassaden.
”Man går dit och säger bestämt: ’jag vill åka hem’. Man ska vara bestämd, alltså, man ska inte ha någon liten tvekan på det man säger till personalen där.”
Handläggaren gjorde en paus för att tolken skulle hinna översätta till dari.
”Du går dit frivilligt, du bestämmer själv om du vill gå dit eller inte. Och sen säger du att ’ja, jag ska åka tillbaka, jag är trött på Sverige’, till exempel.”

Underlag för ansökan om uppehållstillstånd för den som är i behov av skydd i Sverige
Fotograf: Tomislav Stjepic

Efter mötet var A upprörd, förtvivlad.
– Jag ska säga att jag är trött på Sverige, men varför skulle jag vara det? Varför skulle jag hellre vilja åka tillbaka till kriget och våldet? Men jag vågade inte säga något om det för jag vet att handläggaren kan låsa in mig på ett förvar.
Att han uppmanades att spela teater på Afghanistans ambassad är ännu ett skäl till att det är omöjligt att förstå det tvärsäkra prat om att asylprocessen i Sverige är rättssäker, som hörs från dig och andra politiker, Heléne.
Agerandet stärker snarare misstanken om att Migrationsverket inte är att lita på, en misstanke som väcktes hos mig på allvar när jag läste alla dokument i A:s ärende, inklusive de negativa besluten på hans asylansökan.
Hans pappa är död, yngre brodern har inte synts till sedan han fördes bort av talibaner och hans mamma och två systrar lever som papperslösa i Teheran. I Afghanistan har han alltså ingen, men Migrationsverket och migrationsdomstolen ansåg ändå att han kunde utvisas eftersom ett ”manligt nätverk” skulle sörja för hans trygghet.
Slutsatsen om detta manliga nätverk byggde på en enda omständighet, nämligen att hans mamma är änka. Och eftersom en ensam kvinna har dåliga förutsättningar att klara sig på egen hand i Afghanistan, måste ett nätverk av män ha hjälpt och stöttat henne innan hon och döttrarna flydde till Iran.
Sedan besluten fattades har han fyllt 18 och även det uppdiktade nätverket har därmed tappat relevans. Nu är det bara att skicka tillbaka honom, som om ålder skulle utgöra något slags skydd.
”Enligt lagen är han i arbetsför ålder. Så han får åka tillbaka och försöka återetablera sig i sitt hemland”, förklarade handläggaren vid mötet.
”Har ni någonsin hört talibaner genomföra identitetskontroller innan de bestämmer sig för att göra något dumt?”, skrev asylrättsjuristen Volkan Yesil i en lång och intressant tråd på Twitter häromdagen, där han kommenterade det rättsosäkra i att utvisa människor till Afghanistan.

A är inte ensam om att ha drabbats av beslut som strider mot rim och reson. Visst har du hört talas om det, Heléne?
I en sammanställning som nätverket Vi står inte ut nyligen offentliggjorde beskrivs 122 fall som inte ens en mycket välvillig migrationsminister torde vara tillfredsställd med. Historierna handlar om godtyckliga åldersuppskrivningar, handläggare med avslappnat förhållande till asylskäl, usla tolkar och halvhjärtade advokater.
”Sverige har ett av världens mest rättssäkra system”, sa du i riksdagen, Heléne. Och: ”Den som söker asyl i vårt land får en rättssäker prövning.”
Men har du läst rapporten? Har du hört historierna?
Och såg du debattartikeln av Fredrik Tamsen, rättsläkare vid Rättsmedicinalverket, i senaste Läkartidningen? Den som bland annat Dagens Nyheter sedan följde upp?
Tamsen ifrågasätter vetenskapligheten i den metod för åldersuppskrivningar som Migrationsverket stödjer sig på –och han är inte precis den första i raden som formulerar sådan kritik.
Hur många gånger ska det behöva sägas?
Väcker det inga frågor hos dig om felprocenten i det system som du säger att du litar på?
Till och med Migrationsverket har blottlagt svagheter i asylprocessen. När myndigheten förra vintern gjorde en egen genomlysning av utredningarnas kvalitet blev slutsatsen att 15 procent av besluten var diskutabla eller direkt felaktiga. Och nästan 40 procent av utredningarna bedömdes som otillräckliga i sin omfattning, i förhållande till ärendenas beskaffenhet.
Be någon skaffa fram rapporten åt dig, diarienummer 1.3.4-2016-181383.

”Många tog ansvar”, var en annan sak du sa i riksdagen förra onsdagen. ”Staten tog ansvar; kommunerna tog ansvar; civilsamhället tog ansvar. Stat, föreningsliv, näringsliv och enskilda tog ansvar.”
När du uttryckte dig så så var det bland annat alla människor bakom Vi står inte ut som du pratade om; uppemot 10 000 lärare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, läkare och andra som kommer i kontakt med ensamkommande i sin yrkesutövning, men även idrottsledare och andra representanter för civilsamhället.
Om du ber om det så blir du kanske insläppt i någon av nätverkets grupper på Facebook och kan själv läsa de allt vanligare vittnesmålen om hur dåligt de ensamkommande mår och hur lite förtroende som finns kvar för svensk politik och myndighetsutövning.
Kanske struntar du i det.
Men struntar du i det vittrande förtroendet hos de som ställde upp under flyktingvågen hösten 2015? Alla de som du stod i riksdagen och hyllade för att de tog ansvar.
Är det verkligen värt att för alltid även offra dem, för att bli av med några tusen unga afghaner?

Innan jag avslutar ska jag återvända till mötet på Migrationsverket. Instruktionen till A om att spela upp en charad om att gärna återvända till Afghanistan var inte det enda förvånande. Det var lika häpnadsväckande när samtalet kom att handla om hans framtida möjlighet att söka uppehållstillstånd i Sverige och vad det innebär om han väljer att nu ta emot 30 000 kronor i återetableringsstöd från Migrationsverket.
”Om han kommer tillbaka till Sverige olagligt, det vill säga som asylsökande igen, då måste han betala tillbaka de här pengarna”, sa handläggaren.
Du förstår säkert att jag studsade när handläggaren beskrev sökandet av asyl som något ”olagligt”. Asylrätten är fastslagen i FN:s flyktingkonvention från 1951 och tilläggsprotokollet från 1967, i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och i EU-stadgan om mänskliga rättigheter. (Juridiken finns översiktligt beskriven på din egen regerings webbplats manskligarattigheter.se.)
Jag frågade därför vad som menades med ”olaglig”.
”Att man kommer hit med smugglare, till exempel”, sa handläggaren och vände sig till A.
”Att du kom till Sverige precis som du gjorde förut, du kom väl inte med visum eller så?”
Jag upprepade frågan om vad ”olagligt” betyder.
”Resvägen hit, att man kommer till Sverige illegalt. Det lagliga sättet är att man ansöker om visum och får det beviljat och kommer hit till Sverige, men om man kommer hit illegalt och söker asyl …”

Att söka asyl beskrivs alltså som en olaglig handling hos Sveriges migrationsmyndighet – och jag tror inte att det var ett olycksfall i arbetet.
Handläggaren uttryckte sig utan att tveka, som man gör när man har sagt samma sak många gånger förr.
Känns det verkligen tryggt, Heléne?

 

Thord Eriksson,
Stockholm 22 september 2017

Foto: Jann Lipka/Regeringskansliet

Av | 24 september 2017

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Mer från Blankspot

Allt om Utvisningarna

Utvisningarna till Belarus fortsätter – trots oroligheterna

Stängda landsgränser till följd av coronapandemin har gjort att väntan blivit lång för många i förvar, men nu fortsätter utvisningarna, även till Belarus.

Larmet inifrån förvaret: ”Det är trångt. Vi kan inte hålla avstånd.”

Utvisningsstopp och en växande rädsla för corona har skapat en turbulent situation på landets förvar.

Migrationsverket: ”Vi kan inte tvinga någon att äta”

Under påskveckan inledde ett tjugotal förvarstagna i Ljungbyhed en hungerstrejk som nu spridit sig till Flen. Nu svarar Migrationsverket på kritiken från de strejkande.

Hungerstrejk på förvaret i Flen

Coronakrisen skapar oro på förvar runt om i Sverige. Efter att en förvarstagen i Märsta avlidit har nu 16 intagna på förvaret i Flen gått ut i hungerstrejk.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.