Polisen pressas när tvångsutvisningarna ökar

Av | 22 juni 2017

De poliser som jobbar med tvångsutvisningar försöker se till barnens bästa och vill genomföra värdiga avvisningar. Men när antalet utvisningar ökar begränsas deras handlingsutrymme och det finns en risk att de gör ett sämre jobb. Det menar Jonas Hansson som forskar om gränspolisens arbete.

Umeåforskaren Jonas Hansson kommer i höst att lägga fram en avhandling om gränspolisens arbete med utvisningar. I fyra år har han forskat om tvångsutvisningar av ensamkommande barn. Arbetet ingår i ett större projekt vid Umeå universitet där även handläggare vid Migrationsverket, boendepersonal, socialsekreterare, gode män och barn intervjuats om utvisningar i asylärenden.

Jonas Hansson, som själv har en bakgrund som polis, har genomfört 14 intervjuer och tagit in 714 enkätsvar från yrkesverksamma poliser om deras arbetssituation och om hur de förhåller sig till sitt arbete. Inte minst till utvisningar av barn.

Jonas Hanssons avhandling presenteras den 29 september vid Umeå universitet. Foto: Lena Mustonen

– Alla vill att utvisningarna ska ske på ett värdigt sätt och alla vill se till barnens bästa. Men poliserna tolkar barnens bästa annorlunda i förhållande till andra aktörer. Poliserna tolkar barnets bästa som att återförenas med sina föräldrar, säger Jonas Hansson.

Hans forskning visar att poliserna anser att barnets bästa skulle kunna vara att få stanna i Sverige i stället för att skickas till Afghanistan. Men eftersom beslutet redan är fattat går det inte att påverka, anser de. Deras jobb är att verkställa beslutet och göra det bästa av situationen.  Det kan till exempel vara att se till att barnen återförenas med sina föräldrar.

– Många poliser har goda erfarenheter av återföreningar. Samtidigt kan man tolka det som att de använder den typen av argument för att kunna utföra uppdraget, säger Jonas Hansson.

Många poliser försöker också lyssna till barnens behov och hjälpa dem med smågrejer innan utvisningen.

– Poliserna tycker inte att kraven är motstridiga. För att verkställa utvisningen måste man lyssna till barnens behov och då blir utvisningen värdigare och lättare att genomföra, säger Jonas Hansson.

Men polisen verkar ha olika syn på sitt uppdrag på olika platser i landet. I vissa län uppger poliserna att de försöker prioritera utvisningar av kriminella. Det är just att bekämpa brott som de ser som sitt huvuduppdrag. Därmed undviker de, eller prioriterar ner fall, där barn är inblandade.

På andra platser i landet görs inga sådana urval utan barn och kriminella behandlas lika.

– Man kan fundera på hur rättssäkert det här är. Om du hamnar i ett län får du vara kvar medan du blir utvisad om du bor i ett annat, säger Jonas Hansson.

Studien visar att poliser, med erfarenhet av utvisningar, inte har sämre psykiska hälsa. Däremot påverkas de av höga krav och ett begränsat eget handlingsutrymme. De blir frustrerade när de inte kan utföra sina uppgifter som de vill – när någon annan styr över dem.

– Poliserna blir en stötdämpare mellan de politiska kraven som inte alltid harmoniserar med polisens värde grund, det vill säga att arbeta både effektivt och värdigt, säger Jonas Hansson.

Flera av poliserna i studien tycker till exempel inte att det är värdigt att chartra flygplan och sätta på de utvisade handbojor.

– De menar att det inte är värdigt när utvisningarna blir som en fångtransport. Risken är att ju mer man försöker styra över utvisningarna desto mindre handlingsutrymme får polisen att göra detta på ett värdigt sätt, säger Jonas Hansson.

Jonas Hanson genomförde sina intervjuer 2014, ett år före den stora flyktingvågen. Då var antalet tvångsutvisningar fortfarande relativt begränsat.

Men vad händer då om antalet utvisningar trappas upp, vilket håller på att ske just nu?

– Jag tror att flera poliser kommer börja se annorlunda på det här uppdraget då. Risken finns att det blir mer löpande band och mindre tid för att skapa relationer till de utvisade. Det kan leda till att det blir mindre utrymme för ett bra bemötande och utvisningarna blir mindre värdiga, säger han.

Jonas Hanssons avhandling presenteras den 29 september vid Umeå universitet.

 

Av | 22 juni 2017

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Mer från Blankspot

Allt om Utvisningarna

Därför tvekar jag när regeringen ber om hjälp – igen

Nu ber regeringen oss om hjälp igen. Inte för att jag är ogin, utan för att jag är desillusionerad, undrar jag vilken lön för mödan det blir den här gången? frågar sig volontären Elisabet Rundqvist.

Jakten på den försvunna fatwan

En utvisningshotad barnfamiljs berättelse om överhängande dödshot blir till en märklig härva av osanningar som leder oss hela vägen till den afghanska regeringen.

”Vi ska inte ta reda på vad som är sant eller falskt”

Migrationsverkets Carl Bexelius kommenterar Blankspots reportage om den utvisningshotade familjen.

I väntan på mirakel

Efter ett kort uppehåll har deportationerna till Afghanistan börjat igen. Trots de afghanska ministrarnas protester. Blankspot rapporterar återigen på plats om de utvisades kamp för att etablera sig i ett land som är illa rustat för att ta emot dem.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.