BLANKSPOTPROJECT

Blank Spot Project är en digital folkrörelse som bevakar världens vita fläckar och ger människor en röst genom medborgarfinansierad utrikesjournalistik. Här kan du läsa de reportage vi gjort tillsammans.