SIDA svarar på kritiken i Blankspots reportage

Av | 10 september 2016

SIDA:s press-sekreterare Inga-Lill Hagberg Desbois har skickat följande kommentar till Blankspot efter vår publicering av reportaget ”Vittnesmål från Europas svarta hål”.

”Blank Spot Project och Aftonbladet har i dag, den 10 september publicerat en artikel med rubriken: ”Sida stoppade bistånd efter hot från KGB”. Det här är något som Sida inte alls känner igen, tvärtom är påståendet helt felaktigt och grundlöst.

Det finns inget hot riktat varken mot Sida eller ambassaden i Moldavien, och ingen i personalen har heller på något sätt upplevt hot från KGB, vilket hävdas i texten.

I artikeln talas om ”två hotfulla filmer” om Promo-Lex och ett antal journalister som KGB misstänks ha spridit i sociala medier. Vi kände inte till de här filmerna innan frågan kom från artikelförfattaren Nils Resare om personalen hade sett den.

Ambassadens dåvarande biståndschef i Moldavien har intervjuats, och säger i artikel att beslutet om att stoppa biståndet till organisationen Promo-Lex inte hade med hot att göra, hot som Sida och ambassaden alltså inte tagit emot och inte utsatts för.(Även den ambassadtjänsteman som i artikeln beskrivs som den som har blivit hotad har intervjuats av reportern och sagt att hon inte har känt sig hotad.) Det är därför svårt att förstå, det är rent av anmärkningsvärt, hur man i artikeln kunnat slå fast att Sida skulle ha fallit för påtryckningar från KGB och därför stoppat bistånd.

För att utvecklingen i Moldavien, inklusive i utbrytarrepubliken Transnistrien, ska gå mot mer demokrati och större respekt för mänskliga rättigheter är det avgörande att den moldaviska regeringen och den transnistriska de facto-ledningen förhandlar med varandra. Vi bedömer att vissa delar av den verksamhet som Promo-Lex bedriver i Transnistrien riskerar att försvåra den dialogen och därmed också underminera det arbete som sker för att uppnå en konfliktlösning mellan parterna i bland annat OSSE:s regi. Därför har vi avslutat samarbetet med Promo-Lex.”

 

Svar från Nils Resare/Blankspot:

”Det är anmärkningsvärt att det funnits hot mot Promolex och SIDA-tjänstemän från KGB vilket reportaget tar fasta på. Hot som framförts genom ett pressmeddelande och två filmer. Det är riktigt att Sida hävdar att de inte kände till de två filmerna som beskrivs i texten, däremot kände Sida till pressmeddelandet från KGB. Det har under lång tid funnits ett öppet missnöje från de styrande i Transnistrien mot stödet till PromoLex. Vad som avgjorde Sidas beslut att stoppa stödet har säkert olika orsaker och i artikeln har Sida fått utrymme att ge sin syn på saken. Av reportaget framgår det att fler faktorer vägdes in i Sidas beslut och Huitfeldt hävdar i texten att det inte var hoten som avgjorde. Rent kronologiskt kom hoten först – sedan avbröts biståndet. Enligt flera källor har det funnits en press från Transnistrien på Sida att avsluta stödet.”

 

Av | 10 september 2016

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.