Stakston: Hopp och förtvivlan om webbens framtid

Av | 28 november 2019

Kan det nya initiativet från webbens fader rädda oss från den digitala dystopin?

Under det senaste årets många dystopiska samtal om internets framtid har ofta Tim Berners Lee nya kommande projekt dykt upp som en möjlig lösning. I veckan kom så ”ett kontrakt för webben” vars syfte är att kunna bevara onlinevärlden säker och stärkande för alla.

Ett nyttigt perspektiv mitt i all oro för vad som pågår online.

Det har funnits en stor förväntan på vad Tim Berners Lee arbete, som grundaren till World Wide Web, skulle kunna bidra med för att säkra en fortsatt positiv utveckling av nätet. Själv har han som så många andra varit oroad över den nuvarande utvecklingen. Han talar om att det uppenbart finns allt fler risker som hotar webbens roll som en kraft som gör gott.

Detta är perspektiv han inte är ensam om.

I veckan höll skådespelaren och komikern Sacha Baron Cohen ett tal under en konferens om anti-semitismen idag. Det är i många stycken ett brännandet tal om just det allra svartaste med webbutvecklingen idag och hur den utvecklats till världens största propaganda maskin som hotar demokratin .

”What do all these dangerous trends have in common?  I’m just a comedian and an actor, not a scholar.  But one thing is pretty clear to me.  All this hate and violence is being facilitated by a handful of internet companies that amount to the greatest propaganda machine in history./…/ On the internet, everything can appear equally legitimate.  Breitbart resembles the BBC.  The fictitious Protocols of the Elders of Zion look as valid as an ADL report.  And the rantings of a lunatic seem as credible as the findings of a Nobel Prize winner.  We have lost, it seems, a shared sense of the basic facts upon which democracy depends.

The greatest propaganda machine in history.”

I sitt tal adresserar han också hur osunt det är att demokratins utveckling ligger i händerna på sex digitala jättar i Silicon Valley.

”The Silicon Six—all billionaires, all Americans—who care more about boosting their share price than about protecting democracy.  This is ideological imperialism—six unelected individuals in Silicon Valley imposing their vision on the rest of the world, unaccountable to any government and acting like they’re above the reach of law.”


Vad kan då Tim Berners Lee action plan för internet åstadkomma för att förändra detta med den globala handlingsplanen.

I ett kontrakt för webben beskrivs vad som skulle gynna webbens utveckling i nio principer. De vänder sig till privatpersoner, organisationer och företag och dessa erbjuds också möjligheten att underteckna dem.

I visionen vill man säkerställa att webben fortsatt kan användas över hela världen för att lära sig, kommunicera och samarbeta utan rädsla för hat och hot, integritetskränkningar eller desinformation.

De tre principer som ska styra regeringar är att säkra tillgången till internet för alla och att säkerställa att hela internet är fritt för alla. Det sistnämnda innebär bland annat att minimera censur och av regeringar blockerade hemsidor och att borttagande av information av regeringar ska följa de mänskliga rättigheterna.

Den tredje principen som vänder sig till regeringar är den om människors rättigheter online i form av dataskydd och personlig integritet.

Företagens principer handlar om tillgång till internet för alla och till en rimlig kostnad. Ingen ska exkluderas från att använda och utveckla webben. Det handlar om att respektera och skydda människors privata integritet och personliga data där de val man kan göra som individ ska vara tydliga och meningsfulla. Vidare ska företagen utveckla teknologier som stödjer det bästa hos mänskligheten och utmana det värsta.

De principer som vänder sig till slutanvändarna kretsar runt att alla ska bidra till att vara skapare på webben och att samarbeta. Här talas det bland annat om öppna licenser och att översätta till minoritetsspråk. En annan princip för slutanvändare är den om att skapa trygga och välkomnande miljöer online som bärs upp av gemenskaper med en civiliserad och värdig diskurs så att alla känner sig trygga och välkomna online. Den sista principen handlar om att slåss för en öppen webb så den förblir en global öppen resurs för alla.

Arbetet med kontraktet för webben bygger vidare på 14 andra överenskommelser för mänskliga rättigheter och digitalisering. En intressant mix av globala välkända överenskommelser som FNs mänskliga rättigheter till den Afrikanska deklarationen för interneträttigheter och friheter och webbläsaren Mozillas manifest. för att nämna några.

Sedan förra hösten har 80 olika intressenter och experter arbetat med detta efter att Tim Bernes Lee lanserade behovet av ett omtag av den utveckling som sker. Det första utkastet kom för ett halvår sedan och har nu kommenterats och bearbetats ytterligare av 600 personer från hela världen innan slutversionen nu presenterats.

I veckan har Internetdagarna i Sverige genomförts för 20:e året och även här diskuterades mycket av de svåra frågorna för framtiden. Allt från nätjättarnas etik, rasistiska algoritmer till säkerhet och integritet online.

En av huvudföreläsarna var digitale strategen Harper Reed som reflekterade över vad som hänt under de fem åren som gått sedan han sist stod på scenen i Stockholm. Då var han ansvarig för Barack Obamas återvalskampanj och delade med sig allt om hur de nått sina framgångar med hjälp av data. De tog allt man kunde få från Facebook och var glada över hur det kunde användas för effektiv microtargeting.

Nu var han så mycket mer bekymrad och menar att det de aningslöst delade med sig av gav alla ett oerhört starkt vapen.

Samma metod kunde ju användas för en mer destruktiv utveckling än det ”hopp” som var bottenplattan i det Obamaadministrationen ville åstadkomma. Men han som många andra under årets upplaga av Internetdagarna kombinerade också de dystopiska perspektiven med vikten av att göra något nu. Och det är i relation till det som just ett kontrakt för webben kan spela roll. Här finns de viktigaste grundprinciperna nedtecknade för ett fritt internet som inte kränker mänskliga rättigheter. Ett arbete som alla vi användare av internet är en del av.

Förhoppningen med kontraktet med webben är nu att många ska ställa sig bakom dessa principer och aktivt agera utifrån dem.

Blankspot har skrivit under och stödjer därmed kontraktet för webben. Konkret betyder det för oss att vi fortsätter att till exempel arbeta med en öppen sajt, fri för alla att läsa och med creative commons licensiering av vår journalistik så den kan spridas till allt fler.

Vi arbetar också i en levande community med våra läsare och där blir ansvaret att oavsett plattform erbjuda ett tryggt rum för samtal om det man just läst eller tittat på. Hos oss ska läsarna känna sig trygga med att kunna kommentera även i känsliga frågor som polariserar.

Vår löpande bevakning av internet är också en del av att vilja bidra till utvecklingen av webben. Här lägger vi särskilt fokus på att analysera hur nätutvecklingen påverkar demokratiutvecklingen och vilka andra demokratirörelser som följer av nätutvecklingen.

Här kan du som intresserad stödja kontraktet för webben som privatperson såväl som organisation.

Bilden föreställer Tim berners Lee och tillhör ITU Pictures

Av | 28 november 2019

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Mer från Blankspot

Allt om digitalisering

Stakston: Det är allas ansvar att ta avstånd från våld

Protesterna i USA har gjort att Facebook och Twitter inte längre kan ducka undan från sin makt och sitt ansvar över det offentliga samtalet.

Poddtips: Biblioteken och digital kompetens

Ett samtal om digitalisering, demokrati, samhälle – och biblioteken.

Stakston: Bildning behövs väl inte när internet finns?

En ny svensk undersökning visar på en låg digital allmänbildning.

Stakston: Den snabba vägen till terrorism

Hur förvandlas en vanlig människa till våldsam terrorist? En del av svaret finns på internet.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.