Stakston: ”I allmänhetens tjänst” vill ruska om oss

Av | 20 september 2019

Edward Snowdens självbiografi ”I allmänhetens tjänst” släpptes på 25 språk samtidigt tidigare i veckan. Här skriver Brit Stakston om en bok hon hoppas ska ruska om.

Att boken släpptes just den 17 september 2019 var ingen slump. Det är det datum den amerikanska författningen skrevs år 1787. Det fjärde tillägget i den handlar om skyddet för människor och deras egendom från regeringens granskning och att om någon vill börja rota i någons privatliv behövs det en domares godkännande om husrannsakan.

Och om det godkänns gäller det bara för en begränsad tid.

Detta drygt 230 år gamla dokument skrivet under en tid av kulramar var ett avstamp för Snowdens beslut att agera i allmänhetens tjänst och berätta om hur NSA:s övervakningsprogram nonchalerade det fjärde tillägget.

Boken ger läsaren en god inblick i att det inte bara var en händelse som låg till grund för Snowdens beslut att överlämna de dokument som visade hur den universella övervakningen går till utan medborgarnas godkännande. Den stegvisa insikten vi får följa är också en tidsresa genom den digitala samhällsutvecklingen i kölvattnet på 11 september attackerna. Där införandet av ”hemliga program, hemliga lagar, hemliga domstolar och hemliga krig, vars traumatiserande verkan – ja, vars själva existens – den amerikanska regeringen upprepade gångar har hemligstämplat, förnekat, frånsagt sig och förvrängt”.

Snowden utgår i sin analys från ”ground zero” för att förstå och beskriva utvecklingen och accepterandet av övervakningssamhällets framväxt sedan dess.

”Det innebär att konfrontera det faktum att det blodbad och de övergrepp som präglade mina första vuxna år inte bara föddes i den verkställande makten och underrättelseorganen utan också i sinnena på alla amerikaner, inklusive mig själv.”

”I allmänhetens tjänst” är en förtvivlad patriots reflektion om att vägvalen hade kunnat vara andra. Att den solidaritet som också fanns efter terrorattentatet hade kunnat användas för att ”stärka demokratiska värderingar och vårda motståndskraften hos den nu uppkopplade globala allmänheten”.

Och det är med detta som utgångspunkt över vägval som inte gjordes som detta är precis den sortens bok som behövs i dag för att fler ska börja agera för demokratins fortsatta utveckling. Själv skrev jag 2015 att okunskapen är det som gör att Snowdens avslöjande inte fått internetutveckling att få hicka och starta om. Kunskapen behövs ökas för att detta inte ska bli en fråga enbart för de som utvecklar tjänsterna.

I ett digitaliserat samhälle där varje del av våra liv lagras i molnet kan vi med hjälp av integritet som den mänskliga rättighet det är driva utvecklingen åt ett håll som utgår från det. Vi står fortfarande inför en mängd val.

Snowden säger att kryptering är en av de absolut bästa och mest verkningsfulla komponenterna för motståndskraft till övervakning. Han lyfter också fram pressfrihet och journalistik som viktiga verktyg. Han problematiserar också det faktum att internet är så fundamentalt amerikanskt i varje led. Detta gör att USA blir ”hegemonen som håller i den viktiga strömbrytare där man godtyckligt kan slå av eller på nästan vem som helst.”

Snowden är också djupt kritisk till hur många varningstecken som missats genom åren och hur media inte hade tillräcklig kompetens att ställa de rätta frågorna. Det är sannerligen anmärkningsvärt hur CIAs högste chef några månader före Snowdens i detalj avslöjade under glättig inramning exakt hur övervakade alla är och för alltid. Ingen av journalisterna på plats hade kunskap nog för att förstå vidden av det just hört om ”ett permanent register” vilket också är originaltiteln på boken.

Med självbiografin ”I allmänhetens tjänst” vill Snowden väcka oss alla och hoppas på en bred rörelse framåt för att skaffa sig tillräcklig kunskap för att kunna agera. Och först i raden av duktiga pedagoger står Snowden själv som i sin bok i detalj förklarar de krångligaste saker väldigt lättfattligt. Allt varvat med en fin gestaltning av livet med internet. Hur rikt livet med hjälp av en skärm också är idag. Det är onekligen så att livet i exil för Snowden som numer beviljats asyl i Ryssland i treårsperioder är något annat idag med hjälp av internet. Han lever i stor utsträckning sitt liv som den ”innekatt” han alltid varit.

Boken ruskar om och väcker lusten för en omstart av utvecklingen, ”vårt förflutna inte ska kunna användas mot oss eller våra barn.”

Nu kan tiden vara mogen för att ta tillvara det Snowden berättar om. Det går inte att aningslöst fortsätta installera fler uppkopplade prylar utan att ifrågasätta mer av hur metadatan används. -Företagen måste avkrävas ansvar och politiker behöver skaffa sig mer kunskap om det övervakningssamhälle som vuxit fram genom okunskap.

Foto: Bruno Sanchez-Andrade Nuño

Av | 20 september 2019

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Mer från Blankspot

Allt om digitalisering

Stakston: Det är allas ansvar att ta avstånd från våld

Protesterna i USA har gjort att Facebook och Twitter inte längre kan ducka undan från sin makt och sitt ansvar över det offentliga samtalet.

Poddtips: Biblioteken och digital kompetens

Ett samtal om digitalisering, demokrati, samhälle – och biblioteken.

Stakston: Bildning behövs väl inte när internet finns?

En ny svensk undersökning visar på en låg digital allmänbildning.

Stakston: Den snabba vägen till terrorism

Hur förvandlas en vanlig människa till våldsam terrorist? En del av svaret finns på internet.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.