Stakston: Utebliven ungdomsbävning i brittiska valet

Av | 12 december 2019

Partierna misslyckades med att locka de väljare som påverkas mest av Brexit.

När Storbritannien folkomröstade om ett utträde ur EU i juni 2016 röstade 51.9 procent för att lämna och 48.1 procent för att stanna.

Bland väljarna i åldersgruppen 65+ var valdeltagandet 90 procent och bland de unga väljarna i åldern 18-24 år var motsvarande siffra 64 procent. Antalet unga väljare som valde att rösta blev dock en fördubbling mot vad opinionsundersökningarna hade visat i förväg.

Av resultatet i folkomröstningen kunde man se att ju yngre man var desto större var chansen att man röstade för att stanna i EU. 70 procent av de unga väljarna röstade för att man skulle stanna. Samma mönster har upprepats i de opinionsundersökningar som gjorts sedan dess.  

Nu har det alltså gått drygt tre år och igår det var dags att slutligen avgöra frågan om Brexit.

Väljarna har lagt sin röst på Boris Johnson som blev storsegrare och Storbritannien kommer slutligen gå i mål i januari och träda ur EU. ”Get Brexit done” som konservativa Tories lovat under valksmpsnjandet.

Men det fanns de som hoppades in i det sista att de unga väljarna skulle avgöra frågan till Labours fördel. Unga aktivister över hela världen har det senaste året förenats i gemensamma kamper mot till exempel sexövergrepp genom ”#metoo” och klimatkrisen.

Klimatfrågan har vid sidan av att de brittiska unga väljarna också upplever ett hot mot den fria rörligheten inom EU om Brexit genomförs aktiverat många politiskt och det hoppades man in i det sista skulle tala till Jeremyn Corbyn och Labours fördel. Man bedömde att antalet unga som kommer att rösta denna gång skulle bli mångdubbelt fler. Det talades till och med om en ”youthquake”.

Av de som registrerat sig för att rösta efter att valet offentliggjordes var 68 % unga väljare – vilket slagit alla rekord och höjde förväntningarna. Under valdagen rapporterades det om långa köer av unga väljare.

Labour är det parti som har lagt mest resurser på annonsering i sociala medier på Facebook, Instagram, Tinder och Snapchat. Twitter var inte ett alternativ eftersom de förbjudit all politisk annonsering. Det kommer att bli lärorikt att se utvärderingarna av dessa annonsinvesteringar. Särskilt Snapchat och Tinder som medieval har uppmärksammats i brittisk media. Även i detta val talas det om en stor mängd lögner online och ett digitalt kampanjande som även det måste utvärderas och analyseras i sin helhet särskilt i relation till förtroende för politiker hos väljare.

I stort verkar det redan nu som att valrörelsen även denna gång varit smutsig online precis som under folkomröstningen för tre år sedan.

När Facebookannonserna i detta val studerades i början på december var annonser från Tories i större grad fyllda med påståenden som ifrågasatts av faktagranskande sajter. Facebook har ju meddelat att de ej faktagranskar politisk annonsering.

Labour arbetade enligt dessa första analyser mer med aktivering av sina unga väljare.

Greta Thunberg som i veckan utsågs till årets person i The Time Magazine för sin starka opinionsbildande röst för klimatet får på omslaget också representera ”The power of Youth”.

I de flesta kommentarer till priset har hon betonat att hon delar priset med alla som engagerat sig. Hon lyfte också i sina kanaler fram vikten av att rösta i det brittiska valet och uppmanade alla som kan att rösta.

Hon påminde sina följare om att alla val är ett val för klimatet och mänskligheten. Under klimatmötet i Madrid lyftes den nya gröna given som EU-kommissionen lagt fram som exempel på viktiga åtgärder inom politiken och detta kan spela roll i dagens val för unga brittiska klimataktivister. På listan över konkreta förslag i den gröna given finns klimatneutralitet 2050 och minskade utsläpp av växthusgaser med minst 50 procent om tio år för EU-länderna.

När vallokalerna stängde i Storbritannien beskrevs ännu de unga som en faktor x för utgången. Men lika mycket som man rapporterade om en potentiell ungdomsbävning så lyfte man också fram vilken nyckfull väljarkår detta är. Och vad som är vad här får de närmaste dagarnas eftervalsanalys avslöja. Kanske är de unga globalt engagerade klimataktivisterna för unga. Kanske är frågan om EU något som ännu engagerar för lite eller förvandlats till en trötthet på Brexit och ljugande politiker. Eller så var det skolslutet och det dåliga vädret som var det som i förväg angavs kunna bli tänkbara faktorer som bidrog till att de unga trots allt inte skulle gå och rösta.

Snart vet vi.

Och de ungas tid kommer. Eftervalsanalysen i relation till dem handlar ytterst om deras förtroende för politiker och den representativa demokratin.

Man kan också utgå ifrån att eftervalsanalysen kommer att fokusera en del på digital påverkan och lögner under valrörelsen i de politiska annonserna.

Bildtext: Studenter som står i kö för att rösta på University of Kent. Foto: Dr Emily Guerry

Av | 12 december 2019

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Stakston: Utan yttrandefrihet bekämpas inte pandemin

FN menar i en ny rapport att flera länders agerande i pandemins spår undergräver press- och yttrandefriheten.

Virusval

Pandemin har inneburit stora utmaningar för demokratin. Ett halvår in i denna nya vardag är det även tydligt hur människors rösträtt påverkats.

Stakston: Har alla gett upp om politiken?

Tre sommarpratare leder till funderingar om demokratins utveckling.

Stakston: Digitala lockbeten är destruktiva

Vi går in i midsommarfirandet efter en vecka då Black lives matter-rörelsen i Sverige reducerats till frågan om en digital trollmästares tweets. Hur kan det bli så?

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.