UD bröt mot grundlagen under Jas-granskningen

Av | 5 oktober 2015

Justitiekanslern, JK, riktar i dag svidande kritik mot UD för hanteringen av Blankspot Projects granskning av Jas-affären med Thailand. JK anser att det var oacceptabelt att UD dröjde tre månader med att lämna ut offentliga dokument.

 Den 28 januari 2015 begärde Blank Spot Project att få ta del av ett antal handlingar om Jas-affären med Thailand. Det tog över tre månader innan de lämnades ut. Därmed bröt Utrikesdepartementet mot kravet på att en begäran att ta del av en offentlig handling ska hanteras ”skyndsamt”.

Enligt JK har Utrikesdepartementet ”åsidosatt offentlighetsprincipen” i sin hantering av ärendet. Att lämna ut handlingar får högst ta ett par dagar.

– Jag konstaterar att handläggningen inte har varit förenlig med det skyndsamhetskrav som följer av 2 kap. 12 och 13 §§TF och att Utrikesdepartementet därmed åsidosatt offentlighetsprincipen, skriver JK i sitt utlåtande.

Justitiekanslern konstaterar att UD:s hantering av offentliga handlingar har granskats vid flera tillfällen tidigare – bland annat av Konstitutionsutskottet och av Riksdagens ombudsmän. Alla dessa granskningar har pekat på att handläggningen har skett för långsamt.

– Det är anmärkningsvärt att Utrikesdepartementet, trots att frågan vid upprepade tillfällen uppmärksammats och föranlett kritik, inte klarar att hantera Nils Resares framställning om utfående av allmänna handlingar på det skyndsamma sätt som tryckfrihetsförordningen tydligt föreskriver, skriver JK i sitt utlåtande.

Totalt var det drygt 100 sidor dokument som Blankspot Project begärde ut den 28 januari. Men efter en sekretessprövning var det bara 50 sidor som lämnades ut. Av de utlämnade sidorna var mellan 70 och 80 procent av texten maskerad. UD:s rättsenhet hade i vissa fall även strukit diarienummer och datum när dokumenten upprättades.

Även denna hantering var felaktig, enligt ett utlåtande från Kammarrätten i Göteborg i juni. Rätten ansåg att betydligt mer information kunde lämnas ut och att uppgifter som dokumentdatum, information om hur handlingarna hade översänts och diarienummer skulle lämnas ut.

Den 26 juni tvingades därför UD att göra en ny prövning av materialet. Den prövningen tog 14 veckor. Resultatet blev att en liten mängd ny information lämnades ut, bland annat var alla datum och diarienummer nu läsbara.

Av Nils Resare

IMG_0258

UD maskerade drygt 80 procent av dokumenten om Jas-affären.

 

 

Av | 5 oktober 2015

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.