Unik kartläggning: de flesta utvisade planerar att fly igen

Av | 2 juli 2017

Merparten av de afghaner som har tvångsutvisats från Sverige lever under svåra förhållanden och planerar att fly igen. Det visar Blankspots kartläggning av vad som har hänt med 67 personer som har utvisats till Afghanistan under de senaste två åren.

  • Artikeln fortsätter på Facebook
  • Blankspots journalistik görs tillsammans med dig. Om du vill bidra med din kunskap och dina idéer, gå med i Facebookgruppen som finns för reportageserien och följ arbetet bakom kulisserna.
  • Till gruppen om Afghanistan

Blankspot har sedan i december 2016 i flera reportage undersökt hur det har gått för de afghaner som har utvisats till Kabul efter att ha fått avslag på sin asylansökan i Sverige.

I grafiken intill kan du läsa om hur det har gått för 40 av de 67 asylsökande afghanerna efter det att svenska myndigheter beslutat sig för att verkställa deras utvisningar*.  Kartläggningen kan för första gången visa vad de svenska utvisningarna, som skulle ske under värdiga former, har lett till.

  • Se hela kartläggningen

  • Hur har det gått för de afghaner som tvångsutvisats eller återvänt frivilligt efter att ha fått avslag på sin asylansökan i Sverige?
  • Se hela kartläggningen

För merparten av de 40 personerna har utvisningen inneburit svåra umbäranden efter att kriminalvårdens personal släppte av dem på Kabuls flygplats. De flesta berättar att de lever under usla förhållanden – särskilt de som saknar anhöriga och nätverk i landet. En person uppger att han under en lång period led brist på mat och flera säger att de har blivit trakasserade av landets polis.

Andra utvisade, som har en hotbild mot sig i Afghanistan, tvingas hålla sig gömda. En utvisad misshandlades svårt av polisen i något som misstänks vara en vendetta efter en familjekonflikt – precis den farhåga han hade uppgett för Migrationsverket innan han utvisades.

Av de utvisade är tre personer försvunna, enligt deras anhöriga. I ett fall har inte personen hörts av alls efter deportationen vid Lucia 2016. I ett annat fall har Sverige bett Afghanistan att undersöka vad som har hänt efter att han befaras ha omkommit, men utan resultat.

Ingen utvisad som Blankspot har kontakt med uppger att de har anslutit sig till talibanerna, ISIS eller något annat terrornätverk. Snarare är det just sådana våldsbejakande rörelser som de flesta säger sig vilja slippa ifrån.

Merparten av de 40 utvisade planerar därför att fly igen. Många uppger att de tänker ta sig tillbaka till Sverige via andra länder. Bland de som utvisades under våren 2017 försöker nästan alla skaffa sig nödvändiga resehandlingar för att så fort som möjligt kunna lämna Afghanistan.

Några personer uppger att de har tagit sig till sina hemprovinser för att få ett pass utfärdat därifrån. I vissa fall har det inneburit riskfyllda resor. En utvisad har till exempel tagit sig till den svårt konfliktdrabbade provinsen Helmand och har därefter inte hörts av.

Bara en av de utvisade uppger att han har lyckats skaffa sig ett tillfälligt jobb efter att ha återvänt till Afghanistan. Många överlever tack vare pengar som de jobbade ihop i Sverige eller så har de fått pengar skickade till sig från vänner och bekanta i Sverige.

Av de som har fått ut ett så kallat återvändandebidrag, på 30 000 kronor, har pengarna i huvudsak använts till att betala basala saker som mat och husrum. Ingen uppger att de har kunnat använda pengarna till något som kommer att ge en varaktig försörjning i Afghanistan.

Bland de personer som utvisades från Sverige under 2016 har påfallande många lämnat Afghanistan. Flera av dem befinner sig i grannländerna Iran eller Pakistan. Men eftersom även dessa länder utvisar stora mängder afghaner är det oklart hur länge de kan stanna där.

  • Destination: Kabul
  • I över ett år har Blankspot bevakat de svenska tvångsutvisningarna av ensamkommande afghaner. Nu har vi sammanställt våra bästa reportage om frågan i en bok som du har möjlighet att förhandsbeställa här.

I kartläggningen finns även flera personer som har fått beslut om verkställande av utvisning men som ändå är kvar i Sverige.  Antingen har de inte fått några resehandlingar utfärdade från Afghanistan eller så har de inte släppts in vid ankomsten till Kabul. De har då skickats tillbaka direkt med flyg till Sverige.

Att de har nekats inträde i Afghanistan kan bero på flera saker men i de flesta fall har inte Afghanistan velat ta emot dem. Antingen för att personerna har en allt för stor hotbild mot sig eller så har Afghanistan velat undvika familjesplittring när Sverige har försökt utvisa pappor som har sin fru och sina barn kvar i Sverige.

På bilden från vänster: Alireza, Mustafa, Wares, Jawad och Josef.

*I en del fall har det inte gått att få kontakt med de utvisade eller så saknas det information om var de befinner sig. Några av de utvisades namn har inte heller gått att spåra. Men de flesta har vi kunnat få direktkontakt med, eller kontakta via anhöriga och vänner i Sverige.

I kartläggningen förekommer både personer som utvisats med tvång och som återvänd frivilligt. 

Se hela kartläggningen

Av | 2 juli 2017

Utan dig – ingen journalistik

Genom att stödja oss ekonomiskt ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli supporter! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Utvisade Musatafa Nauibi är tillbaka i Sverige

Mustafa Nauibi, ”brottaren” som utvisades till Afghanistan i mitten av december 2016 och som Blankspot träffat i Kabul är nu tillbaka i Sverige.

Wares Khan har fått jobb som studieorganisatör

Blankspot har sedan december 2016 följt den utvisningshotade journalisten Wares Khans öde. Efter nästan ett år i förvar och två avbrutna deportationer har han i dag anställts av studieförbundet NBV.

Stor rymning från flyktingförvar

Vid midnatt rymde 14 personer från migrationsverkets förvar Sagåsen i Kållered. Polisen har fått informationen men är inte aktivt ute och letar efter de som har rymt.

Den långa vägen tillbaka

Vardagen präglas av osäkerhet och arbetslöshet för de ensamkommande som utvisats från Sverige. Blankspot återvände till Afghanistan för att träffa några av de personer vi tidigare rapporterat om som fortfarande kämpar för skapa sig ett nytt liv.