Unik kartläggning: de flesta utvisade planerar att fly igen

Av | 2 juli 2017

Merparten av de afghaner som har tvångsutvisats från Sverige lever under svåra förhållanden och planerar att fly igen. Det visar Blankspots kartläggning av vad som har hänt med 67 personer som har utvisats till Afghanistan under de senaste två åren.

  • Artikeln fortsätter på Facebook
  • Blankspots journalistik görs tillsammans med dig. Om du vill bidra med din kunskap och dina idéer, gå med i Facebookgruppen som finns för reportageserien och följ arbetet bakom kulisserna.
  • Till gruppen om Afghanistan

Blankspot har sedan i december 2016 i flera reportage undersökt hur det har gått för de afghaner som har utvisats till Kabul efter att ha fått avslag på sin asylansökan i Sverige.

I grafiken intill kan du läsa om hur det har gått för 40 av de 67 asylsökande afghanerna efter det att svenska myndigheter beslutat sig för att verkställa deras utvisningar*.  Kartläggningen kan för första gången visa vad de svenska utvisningarna, som skulle ske under värdiga former, har lett till.

  • Se hela kartläggningen

  • Hur har det gått för de afghaner som tvångsutvisats eller återvänt frivilligt efter att ha fått avslag på sin asylansökan i Sverige?
  • Se hela kartläggningen

För merparten av de 40 personerna har utvisningen inneburit svåra umbäranden efter att kriminalvårdens personal släppte av dem på Kabuls flygplats. De flesta berättar att de lever under usla förhållanden – särskilt de som saknar anhöriga och nätverk i landet. En person uppger att han under en lång period led brist på mat och flera säger att de har blivit trakasserade av landets polis.

Andra utvisade, som har en hotbild mot sig i Afghanistan, tvingas hålla sig gömda. En utvisad misshandlades svårt av polisen i något som misstänks vara en vendetta efter en familjekonflikt – precis den farhåga han hade uppgett för Migrationsverket innan han utvisades.

Av de utvisade är tre personer försvunna, enligt deras anhöriga. I ett fall har inte personen hörts av alls efter deportationen vid Lucia 2016. I ett annat fall har Sverige bett Afghanistan att undersöka vad som har hänt efter att han befaras ha omkommit, men utan resultat.

Ingen utvisad som Blankspot har kontakt med uppger att de har anslutit sig till talibanerna, ISIS eller något annat terrornätverk. Snarare är det just sådana våldsbejakande rörelser som de flesta säger sig vilja slippa ifrån.

Merparten av de 40 utvisade planerar därför att fly igen. Många uppger att de tänker ta sig tillbaka till Sverige via andra länder. Bland de som utvisades under våren 2017 försöker nästan alla skaffa sig nödvändiga resehandlingar för att så fort som möjligt kunna lämna Afghanistan.

Några personer uppger att de har tagit sig till sina hemprovinser för att få ett pass utfärdat därifrån. I vissa fall har det inneburit riskfyllda resor. En utvisad har till exempel tagit sig till den svårt konfliktdrabbade provinsen Helmand och har därefter inte hörts av.

Bara en av de utvisade uppger att han har lyckats skaffa sig ett tillfälligt jobb efter att ha återvänt till Afghanistan. Många överlever tack vare pengar som de jobbade ihop i Sverige eller så har de fått pengar skickade till sig från vänner och bekanta i Sverige.

Av de som har fått ut ett så kallat återvändandebidrag, på 30 000 kronor, har pengarna i huvudsak använts till att betala basala saker som mat och husrum. Ingen uppger att de har kunnat använda pengarna till något som kommer att ge en varaktig försörjning i Afghanistan.

Bland de personer som utvisades från Sverige under 2016 har påfallande många lämnat Afghanistan. Flera av dem befinner sig i grannländerna Iran eller Pakistan. Men eftersom även dessa länder utvisar stora mängder afghaner är det oklart hur länge de kan stanna där.

  • Destination: Kabul
  • I över ett år har Blankspot bevakat de svenska tvångsutvisningarna av ensamkommande afghaner. Nu har vi sammanställt våra bästa reportage om frågan i en bok som du har möjlighet att förhandsbeställa här.

I kartläggningen finns även flera personer som har fått beslut om verkställande av utvisning men som ändå är kvar i Sverige.  Antingen har de inte fått några resehandlingar utfärdade från Afghanistan eller så har de inte släppts in vid ankomsten till Kabul. De har då skickats tillbaka direkt med flyg till Sverige.

Att de har nekats inträde i Afghanistan kan bero på flera saker men i de flesta fall har inte Afghanistan velat ta emot dem. Antingen för att personerna har en allt för stor hotbild mot sig eller så har Afghanistan velat undvika familjesplittring när Sverige har försökt utvisa pappor som har sin fru och sina barn kvar i Sverige.

På bilden från vänster: Alireza, Mustafa, Wares, Jawad och Josef.

*I en del fall har det inte gått att få kontakt med de utvisade eller så saknas det information om var de befinner sig. Några av de utvisades namn har inte heller gått att spåra. Men de flesta har vi kunnat få direktkontakt med, eller kontakta via anhöriga och vänner i Sverige.

I kartläggningen förekommer både personer som utvisats med tvång och som återvänd frivilligt. 

Se hela kartläggningen

Av | 2 juli 2017

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Från hopp till förtvivlan – Dagbok från Kabul vecka 25

Flera parlamentariker kallar nu fredsprocessen för ett misslyckande och menar att den första tidens hopp nu förvandlats till förtvivlan.

”Kö till kyrkogården i Kabul” – Dagbok från Kabul vecka 24

Afghanistans sjukhus har inte plats för de som blir sjuka av viruset. Inte heller kyrkogårdarna.

”Livet blir aldrig detsamma” – Dagbok från Kabul vecka 19

Ni kanske tänker att detta var ännu ett attentat i Kabul, där det sker så ofta. Vi som bor här ser det inte så. Detta var något oerhört, skriver Mohammad i veckans dagbok.

Attack på förlossningsklinik i Kabul

Sjukhuset i Dasht-e-Barchi attackerades i dag av beväpnade män. Minst 13 personer har dödats, varav två var spädbarn.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.