Medie- och informationskunnighet i praktiken

Hur har digitaliseringen påverkat demokratin och medier? Med detta skolprojekt får elever ett nytt sätt att arbeta med medie- och informationskunnighet i praktiken. Elever får följa reportrar ut i fält under ett reportagearbete. Genom att följa arbetet före, under och efter får eleverna detaljkunskap om hur man arbetar med journalistik. Samtidigt arbetar eleverna också med frågor om digitalisering, källkritik, pressfrihet, mänskliga rättigheter, filterbubblor, nätintegritet och fejknyheter. Efter projektet har källtilliten stärkts och kunskapen om digitalisering, demokrati och journalistik har ökats.

Första året med Blankspots skolprojekt

Medier, digitalisering och demokrati – från källkritik till källtillit

Med Blankspots skolprojekt ”Journalistik och MIK i praktiken” får elever:

 • Ökad mediekunnighet
 • Ökad kunskap om pressfrihet och medias roll i demokratier
 • Ökad kunskap om journalistikens hantverk genom att man följer en journalist ut i fält
 • Ökad kunskap om en mängd frågor relaterade till medie- och informationskunnighet
 • Ökad kunskap om t.ex. källkritik, filterbubblor och informationskaos online
 • Ökad kunskap om påverkan online, bildens roll, näthat och integritet
 • Ökad kunskap om hur digitaliseringen påverkar samhället
 • Ökad kunskap om demokrati
 • Ökad källtillit och förmåga att göra sin röst hörd

Materialet har under 2018 testats på elever i såväl grundskola som gymnasiet. Totalt har 1 200 elever i 20 skolor över hela landet arbetat med oss i utvecklingen av det här konceptet. Det fungerar lika väl för elever från skolår 8 upp till åk 3 i gymnasiet eftersom lärarna kan anpassa arbetet och frågeställningarna utifrån de kursplanemål de vill tillämpa för de olika valbara modulerna som berör medie- och infomationskunnighet.

Med oss ombord får klassen följa reportrar i fält någonstans i världen och samtidigt reflektera över digitaliseringen och medielandskapet i Sverige. Dessa båda beståndsdelar leder till att eleverna lär sig hur medier fungerar, hur journalister arbetar och vilken roll journalistik har i en demokrati. Vi lyfter fram skillnaden mellan en sund mediekritik och allvarliga attacker mot medier.

Lärare som arbetat med projektet har främst utgått från kursplanemålen i samhällskunskap, svenska och språk.

Journalisten Martin Schibbye och Brit Stakston ger en introduktion

METODIK

Uppstart

Projektet börjar med en föreläsning som genomförs av Blankspot Academy. Den första lektionstimmen f0kuserar på digitaliseringens påverkan på samhället, medierna och demokratin och görs av mediestrategen Brit Stakston. Under nästa timme berättar journalisten Martin Schibbye inledningsvis om 438 dagar i fängelse i Etiopien för att sedan gå över till nutiden och framför allt om hur det är att arbeta som journalist i en digital tidsålder.

Introduktionen avslutas med att klassen får mer information om praktiska detaljer samt går med i den Facebookgrupp som skolan tilldelats. I gruppen följer eleverna projektet under samarbetstiden med Blankspot och får en direktkontakt med Blankspot. Gruppen är ett forum för allt som rör projektet  från föreläsningarna, MIK-modulerna till själva reportageresan. Eleverna kan vara aktiva i dessa grupper när det passar dem och aktiviteten varierar med vilka av modulerna de arbetar med och hur redaktionen ligger till i sitt journalistiska arbetet. Närvaron i Facebookgruppen är en viktig del i samarbetet med oss. Det som händer där kan med fördel också påverka det elever och lärare arbetar med i klassrummet eller påverka det vi tar upp när vi återvänder till skolan i slutet av projektet.

En projektperiod pågår under en eller två terminer beroende på skolans arbetssätt med MIK-frågor och samhällskunskap.

En modell är att man bjuder in oss för en uppstartsföreläsning, etablerar en kanal med oss, följer journalistens arbete i fält under en termin och  arbetar sedan med MIK-modulerna terminen efter. Upplägget lämpar sig väl för att arbeta ämnesövergripande. Under vår pilotperiod har man arbetat med detta främst inom samhällskunskap, svenska och språk. Ofta i nära samarbete med skolbiblioteket. Det har också förekommit att man kunnat baka in tillvalsämnen såsom kulturell identitet.

Modulerna är helt fristående och kan användas även om man inte samarbetar med oss.

Här finns ett smakprov på hur en introduktionsföreläsning kan se ut. Tematik anpassas efter klassens ingång och vi uppmanar till utrymme för diskussion mellan oss och eleverna i samband med uppstartsföreläsningarna.

Del 1: Brit Stakston om digitaliseringen, demokratin och medieutvecklingen:

Del 2:Martin Schibbye berättar om hur journalister arbetar och varför han fängslades 438 dagar för att göra sitt jobb som journalist:

Fortsättning – reportage och arbete med medie- och informationskunnighet

Undervisningsmaterialet består av ett antal moduler som innehåller förslag på hur man kan arbeta med olika delar av medie- och informationskunnighet (MIK). Detta kompletteras av att man följer en reporter ut i fält i realtid. I reportagearbetet får eleverna oftast följa demokratiutveckling på den afrikanska kontinenten.

Genom att följa en reportageserie om demokrati i ett land där demokratiutvecklingen pågår får elever möjlighet att reflektera över hur den egna demokratin i Sverige ser ut. Frågor som elever hittills valt att arbeta med är:

 • Vad skiljer medier i Sverige och det land reportaget görs i?
 • Vad driver en journalist?
 • Vad är fakta och vad är åsikter och hur skiljer man på det?
 • Vad är pressetik och vad innebär det att vara ansvarig utgivare?
 • Hur fungerar demonstrationsfriheten där och här?
 • Digitaliseringen i Sverige hur har det påverkat demokratin?
 • Elevernas egna tankar om medier i en digital tidsålder. Vad konsumerar de och hur ser de skillnad på olika medieslag och behövs det ens?
 • Vilka medier känner eleverna tillit för? Vad litar de inte på?
 • Kan de påverka samhället? Skiljer det sig från medborgarna i det land reportern befinner sig i?

Efter att reportaget har skrivits återvänder Blankspot till skolan för en avslutande föreläsning.  Detta sker oftast någon månad efter att reportern skrivit reportaget och eleverna har ofta arbetat vidare med MIK-modulerna.

Vid återbesöken kan skolan om man så önskar samla större delar av skolan och eventuellt till och med bjuda in föräldrar och/eller allmänhet. Detta är en viktig del för att sprida kunskapen om medie- och informationskunnighet så brett som möjligt. De flesta skolorna nappade på möjligheten att erbjuda detta för alla elever, lärare och deras föräldrar.

Kostar det något att vara med?

Deltagandet var under vår första projekttid kostnadsfritt för skolor. Åtagandet skolorna hade var att dela med sig av hur de arbetat med de olika modulerna och deras feedback har påverkat materialets utformning så som det ser ut idag. Vi har under året lärt oss hur olika lärare arbetar med dessa frågor och vi hoppas att vårt koncept som även innehåller deltagande lärares tips ska fungera som vidare inspiration.

Just nu söker vi fortsatt finansiering och har du idéer så hör gärna av dig.

För dig som arbetar på en skola som är intresserad av att vara med finns det två alternativ.

1. Anmäl dig till oss så hör vi av oss när vi hittat finansiering.

2. Har du mer bråttom, så kanske det i skolan eller i kommunen finns stödmöjligheter för innovativa projekt om demokrati och/eller medier. Kostnad per skola är 55 000 exkl moms och det krävs minst 5 deltagande skolor.

Anmälan görs till Brit Stakston, [email protected]

Nästa planerad start är januari 2018 och sista dag för intresseanmälan är 15 december 2018.

Vilka ligger bakom projektet?

Organisationen Blankspot Projekt är en icke-statlig och religiöst och partipolitiskt obunden organisation, utan vinstsyfte. Organisationens uppdrag är att tillhandahålla kvalitetsjournalistik och öka kunskapen om journalistikens roll för demokratin och mediers roll hos allmänheten. Organisationen startades för läsare av reportagesajten Blankspot som belyser Sveriges och världens vita fläckar. Blankspot vill genom sitt arbete visa varför journalistik behövs, varför den kostar och vilken roll den fria pressen har i demokratier. Vi vill genom vår verksamhet öka medvetenheten bland alla medborgare om vikten av journalistik. Läs mer på blankspotproject.se.

Projektet finansierades det första året av Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Blankspot. Nu söker vi nytt stöd!