Stakston: Vi bygger morgondagens demokrati med elever

Av | 27 september 2018

Med Blankspots skolprojekt får elever genom att följa en reportageresa i realtid en unik inblick i hur medier och demokratier fungerar. Här skriver Brit Stakston om projektets beståndsdelar och om hur man anmäler sig till nästa omgång.

Under ett drygt år har Blankspot utvecklat och testat ett metodpaket som ger skolelever en möjlighet att följa med en journalist ut i fält. Eleverna tillsammans med lärarna har i realtid kunnat testa en rad så kallade MIK-perspektiv. Medie- och informationskunnighet är en demokratifråga som starkt påverkats av digitaliseringen. Det krävs många och nya metoder för att stötta de behov elever och lärare har inom det här området som också är tätt sammanknutet med en mängd olika ämnen. Vår metod gör det möjligt att angripa frågan ur en mängd olika perspektiv.

Genom att följa en journalist i sitt arbete före, under och efter en reportageresa får eleverna detaljförståelse för hur man gör journalistik och vilken roll journalistik har i en fungerande demokrati. Att vi som den mindre reportagesajt vi är valt att genomföra ett så omfattande skolprojekt parallellt med att producera journalistik handlar om det som ligger i Blankspots DNA: Vår vilja att öka förståelsen för journalistikens roll i demokratier och öka efterfrågan av journalistik även hos de kommande generationerna. Även de har ett sug efter innehåll de kan lita på och som ger perspektiv.

Martin Schibbye berättar om vad han packar inför en reportageresor för elever på Huddinge Gymnasium.

Samtidigt som eleverna följer journalister i fält arbetar de med frågor om källkritik eller kanske allra mest om källtillit. Utifrån ett förändrat medielandskap som gör det svårt att skilja journalistik från allt annat på nätet går vi igenom frågor om pressfrihet, mänskliga rättigheter, filterbubblor, nätintegritet, nätdrev och fejknyheter för att nämna några av de ämnen som olika klasser valt att fördjupa sig i.

Varje klass arbetar i en stängd facebookgrupp som vi och den enskilda klassen har tillgång till. Detta forum är valt för att eleverna och Blankspot enkelt kan hålla kontakt med varandra. Här kan de ställa frågor utifrån vilket ämne de arbetar med för tillfället och Blankspot uppdaterar löpande från såväl reportagearbetet eller händelser som gör undervisningen i MIK-delarna mer aktuell. Kontakten genom gruppen i Facebook är särskilt betydelsefull under reportageresan. I gruppen svarar teamet i fält då på alla frågor som kommer in och ger ögonblicksbilder ur verkligheten. Här finns stora möjligheter för reporter och lärare att engagera eleverna.

Materialet har under 2018 testats på elever i såväl grundskola som gymnasiet. Totalt har 1 200 elever i 20 skolor över hela landet arbetat med metodpaketet. Det fungerar för elever från skolår 8 upp till åk 3 i gymnasiet. Varje lärare kan anpassa arbetet och frågeställningarna utifrån sin planering kopplade till sina kursplanemål. Materialet har utvecklats i samspel med de medverkande pilotskolorna och metodmodulerna är fria att använda för alla. De lärare som deltagit i pilotprojektet uppger att verklighetsanknytningen har gett dem helt nya sätt att arbeta med kursplanemålen i samhällskunskap, svenska och språk.

Det som varit tydligt i arbetet med ”Journalistik och MIK i praktiken” är hur otroligt olika skolor närmar sig frågor om medie- och informationskunnighet.

Förhoppningen är att detta material ska inspirera till fortsatt utveckling hos fler skolor. Metoddelarna sammanställer även en mängd andra relevanta resurser inom MIK-området som finns producerade av andra aktörer samt innehåller dagsaktuella exempel och frågeställningar. Metodmaterialet har också stämts av med olika experter och sakkunniga samt nu testats på de deltagande skolorna.

Mål med skolprojektet ”Journalistik och MIK i praktiken”:
1) Ökad kunskap om medias roll och pressfrihet i demokratier
2) Ökad kunskap om journalistikens arbetsprocess
3) Ökad kunskap om källkritik, filterbubblor och informationskaos online
4) Ökad kunskap om påverkan online, näthat och integritet
5) Ökad kunskap om hur digitaliseringen påverkar samhället
6) Ökad kunskap om att delta i forumdiskussioner online

Beståndsdelar i metodpaketet:

Skolbesök och föreläsning 1

Blankspot besöker skolorna och föreläser för deltagande elever. Dels för att på plats diskutera praktiska detaljer dels för att ge grunden till centrala MIK-perspektiv.
Den första lektionen handlar om digitaliseringens påverkan på samhället, medierna och demokratin och görs av mediestrategen Brit Stakston. Den andra lektionen föreläser journalisten Martin Schibbye om hur det är att arbeta som journalist i det nya medielandskapet.

Facebookgrupp

Varje skola tilldelas en Facebookgrupp där de kan följa projektet. Gruppen är skolans direktlänk till Blankspot. Där kan elever ställa frågor om allt man funderar över, från MIK-modulerna till själva reportageresan. Eleverna väljer själva när de vill vara aktiva i dessa grupper. En intressant sidoeffekt är också att denna gruppdialog ger bra underlag för att diskutera frågan om hur man agerar mot varandra online. Det aktiva redaktörsskapet blir också undervisning i forumkultur. Under tiden som journalisterna är på sin reportageresa interagerar de med elever och lärare i Facebookgruppen.

Nio MIK-moduler från källkritik till digitala drev

Undervisningsmaterialet består av nio moduler som innehåller förslag på hur man kan arbeta med olika delar av medie- och informationskunnighet (MIK). Dessa innehåller länkar, tips och läsövningar.

Del 1. Medievanor – gör en mediedagbok

Del 2. Näthat, hot och trakasserier

Del 3. Källkritik och informationskaos

Del 4. Digital opinionsbildning, påverkan och konspirationsteorier

Del 5. Filterbubblor och ekosystem på nätet

Del 6. Vem är och vad är en influencer? Om att skapa innehåll på nätet.

Del 7. Nya affärsmodeller och annonsformat för medier

Del 8. Mediers roll, regelverk samt nya medieaktörer

Del 9. Säkerhet och integritet på nätet

 

Reportagearbete i fält – lära ut journalistikens beståndsdelar

I den del av metodmaterialet som handlar om hur journalistik görs får eleverna följa arbetet före, efter och under ett reportage blir till. Reportaget berör demokratiutveckling på den afrikanska kontinenten. De senaste åren har människor i en rad länder i Afrika protesterat mot sittande regimer. Burkina Faso var först ut och inspirerade andra oppositionsrörelser i Togo, Burundi, Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville. Historia skrivs med andra ord just nu på den afrikanska kontinenten och eleverna kommer att kunna följa detta på nära håll genom journalistens arbete. Genom att följa en reportageserie om demokrati i ett land där demokratiutvecklingen pågår får elever möjlighet att reflektera över hur den egna demokratin ser ut i Sverige.

Frågor som eleverna arbetat med är:
1) Vad skiljer medier i Sverige och det land reportaget görs i?
2) Vad driver en journalist?
3) Hur fungerar demonstrationsfriheten där och här?
4) Den svenska offentlighetsprincipen – hur funkar den och finns den i andra länder?
5) Vilka sociala medier är vanligast i det land reportaget görs?
6) Hur kan man påverka samhället här och där?

Reportagepublicering

Efter hemkomst arbetar reportern med att färdigställa reportaget. När det sedan publiceras kan eleverna arbeta med det på olika sätt. Från innehållsdiskussioner i Facebookgruppen till reflektion om rubrik, ingress och vinkelval.

Skolbesök och föreläsning två samt avslutande reflektion

Någon vecka efter publicering av reportaget återvänder Blankspot-teamet till skolan och följer upp arbetet. Här ger reportageteamet en inblick i de val av vinklar och perspektiv som styrt rapporteringen samt adderar elevernas frågor från Facebookgrupperna. Vid återbesöken kan klassen, om man så önskar, bjuda in hela skolan och eventuellt även bjuda in föräldrar eller allmänhet för att berätta om det gemensamma arbetet mellan elever och reportrar i fält.

Projektet har kunnat genomföras med hjälp av stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse

Återbesök på gymnasieskola i Vännäs som hade arrangerat en ”Blankspotdag” där eleverna arbetade med de vita fläckarna på den egna skolan.

Anmäl intresse!

Blankspot-teamet har nu genomfört 40 skolbesök eftersom varje skola får två besök. Nästa tilltänkta start är hösten 2018. Sista dag för intresseanmälan är 15 september 2018 och reportageresan sker i november 2018.

 

Vill du läsa mer?

Här kan du läsa mer om MIK och vårt skolprojekt i en ny sammanställning av Nordicom ”Medie- och informationskunnighet i en digital tidsålder” och här har Martin Schibbye skrivit om hur det vara att arbeta med eleverna. Läs reportagen från resan här. Metodpaketet finns här. Vill du läsa mer om hur Blankspot sedan starten arbetat med medskapande journalistik som ett centralt verktyg kan du läsa mer om det här. 

Av | 27 september 2018

Utan dig – inga reportage

Genom att bli medlem ser du till att vi kan fortsätta göra oberoende kvalitetsjournalistik som är fri för alla att läsa.

Bli medlem! Du kan också stödja oss med ett engångsbelopp. Swisha 123 554 35 41.

Mer från Blankspot

Allt om MIK

Dags att förflytta fokus från källkritik till källtillit

Blankspots skolprojekt var i veckan nominerat till årets event på Tidskriftsgalan. En uppmärksamhet som är viktig för den här effektiva metoden för att öka källtilliten och förstå journalistikens arbetssätt och roll i demokratier.

Med elever under radarn i Togo

Reportageresan till Togo 2017 var första gången vi tog med oss skolelever ut i fält via facebook. Vi publicerar här Martin Schibbyes text om erfarenheterna från vårt skolprojekts första resa.

Prisnominerade för att ”Förbättra förståelsen för demokratin och journalistiken”

Vi är glada över att vårt skolprojekt nominerats i kategorin Årets Event på Tidsskriftsgalan med...

Schibbye: Så var det att göra journalistik med 1 200 elever

Under våren avslutades Blankspots första omgång av skolprojektet - ett demokratiprojekt i realtid finansierat av Postkodlotteriet där elever kunde följa arbetet i fält och lära sig både om bortglömda berättelser och medier och dess roll i samhället. Här skriver Martin Schibbye om hur det var:

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Blankspot möjliggör du oberoende kvalitetsjournalistik från världens och Sveriges vita fläckar.

Med och för dig

Vårt nätverk av medlemmar är vår viktigaste tillgång. Utöver att finansiera journalistiken bidrar våra medlemmar även med tips, idéer och expertis.

Som medlem bjuds du in att delta i arbetsprocessen. Du får unik inblick i hur reportagen blir till och ges möjlighet att bidra med dina kunskaper och åsikter.

För 70 kronor i månaden, eller 599 kronor om året, kan du bli en del av vår rörelse för att bevaka de vita fläckarna i Sverige och världen.

Blankspot är fri för alla att läsa, så genom att bli medlem ger du inte bara dig själv oberoende kvalitetsjournalistik, du ger den även till någon annan.

Som medlem blir du inbjuden till Blankspots tematräffar 4-6 gånger om året.

Allt detta får du som medlem

4-6

löpande reportageserier från Sverige och världen som presenteras i longreadformat.

600+

nyheter om obevakade ämnen och oväntade händelser.

4-6

Tematräffar med inbjudna experter, samtal och intervjuer.

≈60

nyhetsbrev med höjdpunkter, inbjudningar och saker att hålla koll på.

2

poddar med spaningar och intervjuer av Martin Schibbye och Brit Stakston.

med deltagande i Facebookgrupper om de pågående reportagen.

Nätverket skapar reportagen

Journalistik bygger på förtroende. Förtroende skapas med insyn. Därför är det viktigt för oss att bjuda in våra medlemmar till att vara en aktiv del i den redaktionella processen.

På redaktionen

Flera gånger om året har vi tematräffar tillsammans med våra medlemmar. Utöver att bjuda in dig, bjuder vi även in experter på de ämnen som diskuteras.

Om du inte kan komma till redaktionen i Stockholm kan du alltid följa mötena via livesändning.

På nätet

Blankspots reportage växer fram i de facebookgrupper vi skapar inom våra bevakningsområden.

Som medlem kan du delta i grupperna för att bidra med kunskap, tankar och expertis, innan, under och efter det att ett reportage publiceras. Ditt deltagande gör journalistiken bättre.

På riktigt

För att vår demokrati ska fungera behövs oberoende och förtroendeingivande journalistik.

Genom att delta i den redaktionella processen gör våra medlemmar reportagen vassare, samtidigt som de får ökad kunskap om – och bidrar till att stärka förtroendet för – journalistiken.

För medlemmar, fast inte bara!

Om du gillar det vi gör, men inte vill bli medlem, finns det fler sätt att stötta oss.

Få vårt nyhetsbrev

Blankspots nyhetsbrev kommer varje fredag morgon, året runt, och innehåller reportage, nyheter, kalendarium och mer.

Stöd oss direkt

Vill du bidra med pengar så att vi kan göra fler reportage är du varmt välkommen att swisha valfritt belopp till:

123 554 35 41

Sprid ordet!

Vi blir glada när du läser, delar och pratar om det vi gör. Ju fler som upptäcker oss desto bättre blir vi!

Bli företagspartner

Blankspot samarbetar gärna med organisationer som vill bidra till en bättre bevakning av ett ämne.